Information till förskolor och skolor om coronaviruset

Södertälje kommun följer de rekommendationer som Folkhälsomyndigheten ger. Om informationsinriktningen förändras uppdateras vår information.

Kommunens grundskolor och förskolor håller öppet som vanligt. Friska personer kan gå till grundskola och förskola.

Läs mer om coronaviruset på 1177.se

Läs mer om coronaviruset på folkhalsomyndigheten.se

Läs mer om coronaviruset på skolverket.se

När ska mitt barn inte komma till förskolan eller skolan?

Södertäljes grundskolor och förskolor håller öppet precis som vanligt och vi välkomnar alla friska barn till oss. Det är bara barn som har något av följande symptom som ska stanna hemma

 • Feber
 • Hosta
 • Snuva
 • Ont i halsen
 • Problem med luftvägar

Om barnet inte har en tidigare känd sjukdom som t.ex. allergi ska det stanna hemma tills att det är helt symptomfritt och ytterligare två dagar extra. Vi arbetar för att minska smittspridning och det innebär att förskolan och grundskolan kommer att kontakta vårdnadshavare om barnet visar på något av symptomen som finns i listan ovan.
Folkhälsomyndighetens information och skola och förskola
Information på olika språk, Folkhälsomyndigheten

Vad betyder Coronaviruset för skolors och förskolors verksamhet?

Skolverket har samlat information om vad som gäller för förskolor, skolor och vuxenutbildning i samband med Coronapandemin.

På skolverkets webbplats kan du läsa mer om nationella prov och betyg och om de nya reglerna för förskolor, skolor och vuxenutbildning. Du hittar även länkar till andra organisationer och myndigheter där.

Länk till: Skolverkets samlade information kring Corona och Covid-19

Barn och unga med allergi

Då även Covid-19 kan ge milda förkylningssymptom är det svårt att i början bedöma om barnets symptom beror på allergi eller om barnet har smittats av coronaviruset. Barnet ska därför stanna hemma även om det får milda symptom som snuva, lätt hosta eller ont i halsen.

Medicinera som vanligt för barnets allergi. Om symptomen inte förvärras, medicineringen hjälper och du bedömer att barnets symptom sannolikt beror på allergi behöver inte barnet vara hemma. Tillkommer nya symptom som du inte kopplar till barnets allergi eller om barnet får feber ska barnet stanna hemma tills symptomen försvinner och ytterligare två dagar.

Om barnet har en sedan tidigare känd allergi måste du som vårdnadshavare informera förskolans eller skolans personal om detta.

Stöd till vårdnadshavare och barn

Elevhälsan
Elevhälsan fortsätter självfallet att fungera även under Coronapandemin. Även vid tillfällig distansundervisning och för dig som är hemma för att hindra smittspridning finns elevhälsan tillgänglig. Telefonnummer finns på respektive skolas hemsida/V-klass    

Familjestöd
Coronakrisen gör att många familjer kan känna en oro, kanske är man hemma tillsammans mer än vanligt och risken för konflikter ökar när vi är oroliga. Många kan också uppleva det som svårt att prata med sina barn om oron i samhället. Vi vet också att familjer kan få ökade problem med missbruk och psykisk ohälsa när mycket är osäkert. Därför har barn och ungdom (socialkontoret) inrättat en råd- och stödtelefon för att kunna hjälpa de familjer som känner att de behöver stöd. Du kan få stöd via telefon, boka in samtal hos oss, bli lotsad vidare och även få digitala möten med familjebehandlare. De digitala mötesrummen är sekretesskyddade, så på så sätt kan vi erbjuda stöd även till familjer som av olika skäl inte kan besöka oss.

 Du når oss på 0852302242 kl 9-11 samt 13-15 på vardagar. Välkommen att höra av dig!

 

BRIS barnens rätt i samhället

Bris är en ideell organisation dit barn och unga kan höra av sig för att prata med en kurator. Bris har även en vuxentelefon dit föräldrar kan ringa och prata om hur man som vuxen kan stödja sitt barn i olika sammanhang.

BRIS för barn och unga
Måndag – fredag   kl. 9:00 – 12:00  och 14:00 – 21.00
Lördag – söndag 14:00 – 21.00
Telefon 116 111
Chatt: Bris för barn och unga                  

BRIS för vuxna om barn
Måndag – fredag   kl. 9:00 – 12:00         
Telefon 077-150 50 50

Tisdag – torsdag    kl 9:00 – 12:00 Stöd på arabiska
Telefon 0774 48 09 00

På Bris för vuxna om barn kan du bl.a. hitta goda råd om hur du kan tala med barn om Coronavirus. På deras Facebooksida hittar du en kort (1 min) film om hur du som vuxen kan stödja ditt barn i distansundervisningen Behöver ditt barn studera hemma

Röda korset
För dig som själv känner oro över Coronakrisen har Röda Korset öppnat en telefonlinje.
Telefon 0771 900 800

Råd för att minska risken för smittspridning av coronavirus i skolor

För att minska risken för smittspridning ska elever och personal vara uppmärksamma på symtom som feber, hosta och svårigheter att andas och vid sådana symtom hålla sig hemma. Det gäller även vid lättare symtom som halsont, snuva och muskel- och ledvärk. Rekommendationerna gäller oavsett om man varit på resa innan man blev sjuk eller inte. Elever och personal ska liksom alla andra i samhället stanna hemma så länge man känner sig sjuk och man ska vara symtomfri i två dagar innan man får gå tillbaka till skolan.

De flesta elever som går i grundskolan eller motsvarande skolformer, har skolplikt och förväntas därför vara i skolan. I dagsläget bedömer Folkhälsomyndigheten att det ur ett smittskyddsperspektiv inte finns anledning att friska elever ska stanna hemma från skolan. Bedömningen baserar sig på erfarenheter från spridning av influensasjukdom, som smittar på liknande sätt som covid-19. Baserat på samma erfarenheter så vet vi att det har ingen eller mycket liten effekt på smittspridningen att stänga skolor. Ur andra perspektiv, som det samhälleliga och sociala fyller skolan dessutom en viktig funktion.

Förebyggande åtgärder mot luftvägsinfektioner

Nedan listas allmänt förebyggande åtgärder mot spridning av luftvägsinfektioner:

 • Undvik att röra vid ansiktet och ögonen.
 • Undvik nära kontakt med sjuka människor.
 • Tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten, före måltid, mathantering och efter ett toalettbesök. Handsprit kan vara ett alternativ när möjlighet till handtvätt inte finns.
 • Hosta och nys i armvecket eller i en pappersnäsduk. Då hindras smitta från att spridas och från att förorena händer.
 • Påminn eleverna dagligen om vikten av att vidta förebyggande åtgärder för att förhindra smittspridning.

Skolan kan vidta ytterligare åtgärder för att förhindra smittspridning, nedan följer mer specifika åtgärdsförslag.

Handhygien

 • Informera om värdet av att ha en god handhygien och påminna eleverna om att tvätta händerna ofta med tvål och vatten. Vid behov, instruera barn och elever om hur de ska tvätta händerna. Se till att det finns goda möjligheter till handtvätt i skolan med tillgång till tvål och pappershanddukar.
 • Skriv ut och sätt upp affischer om handtvätt.
 • Placera ut handsprit på lämpliga ställen där det inte finns tillgång till tvål och vatten, till exempel entréer och matsalar.
 • Se över rutinerna vid skolmåltiden. Elever bör i möjligaste mån inte förse sig med mat och tillbehör själva.