Information om coronaviruset

Södertälje kommun följer de rekommendationer som Folkhälsomyndigheten ger. Om informationsinriktningen förändras uppdateras vår information.

Symtomfria barn i för- och grundskola samt elever i gymnasiet ska stanna hemma om någon i familjen har konstaterad covid-19.

När höstterminen startar kommer undervisningen att ske på plats i skolornas lokaler. Om smittspridningen ökar kan dock beslutet komma att ändras.

Från och med den 9 augusti kommer ungdomar som är födda 2005 eller tidigare att erbjudas vaccination mot covid-19. Alla elever uppmanas att boka vaccination utanför skoltid, men om det inte fungerar får eleverna begära ledigt.

Läs mer om coronaviruset på 1177.se

Läs mer om coronaviruset på folkhalsomyndigheten.se

Läs mer om coronaviruset på skolverket.se

När ska mitt barn inte komma till förskolan eller skolan?

Södertäljes grundskolor och förskolor håller öppet precis som vanligt.

Symtomfria barn i för- grundskola och gymnasieskola ska stanna hemma om någon i familjen har konstaterad covid-19. Det framgår av Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Barn som har något av följande symptom som ska stanna hemma

 • Feber
 • Hosta
 • Snuva
 • Ont i halsen
 • Nästäppa
 • Problem med luftvägar
 • Ont i huvudet
 • Mag- tarmbesvär, framför allt diarré och kräkningar


Folkhälsomyndighetens information och skola och förskola
Information på olika språk, Folkhälsomyndigheten

Hur påverkas våra skolformer av Coronaviruset?

Skolverket har samlat information om vad som gäller för förskolor, skolor och vuxenutbildning i samband med Coronapandemin.

På skolverkets webbplats kan du läsa mer om nationella prov och betyg och om de nya reglerna. 

Länk till: Skolverkets samlade information kring Corona och Covid-19

Förebyggande åtgärder mot smittspridning

Nedan listas allmänt förebyggande åtgärder mot spridning av luftvägsinfektioner:

 • Undvik att röra vid ansiktet och ögonen.
 • Undvik nära fysisk kontakt.
 • Tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten, före måltid, mathantering och efter ett toalettbesök. Handsprit kan vara ett alternativ när möjlighet till handtvätt inte finns.
 • Hosta och nys i armvecket eller i en pappersnäsduk. Då hindras smitta från att spridas och från att förorena händer.
 • Påminn eleverna dagligen om vikten av att vidta förebyggande åtgärder för att förhindra smittspridning.

Skolan kan vidta ytterligare åtgärder för att förhindra smittspridning. 

Barn och unga med allergi

Då även Covid-19 kan ge milda förkylningssymptom är det svårt att i början bedöma om barnets symptom beror på allergi eller om barnet har smittats av coronaviruset. Barnet ska därför stanna hemma även om det får milda symptom som snuva, lätt hosta eller ont i halsen.

Medicinera som vanligt för barnets allergi. Om symptomen inte förvärras, medicineringen hjälper och du bedömer att barnets symptom sannolikt beror på allergi behöver inte barnet vara hemma. Tillkommer nya symptom som du inte kopplar till barnets allergi eller om barnet får feber ska barnet stanna hemma tills symptomen försvinner och ytterligare två dagar.

Om barnet har en sedan tidigare känd allergi måste du som vårdnadshavare informera förskolans eller skolans personal om detta.

Stöd till vårdnadshavare och barn

Elevhälsan
Elevhälsan fortsätter självfallet att fungera även under Coronapandemin. Även vid tillfällig distansundervisning och för dig som är hemma för att hindra smittspridning finns elevhälsan tillgänglig. Telefonnummer finns på respektive skolas hemsida/V-klass    

Familjestöd
Coronakrisen gör att många familjer kan känna en oro, kanske är man hemma tillsammans mer än vanligt och risken för konflikter ökar när vi är oroliga. Många kan också uppleva det som svårt att prata med sina barn om oron i samhället. Vi vet också att familjer kan få ökade problem med missbruk och psykisk ohälsa när mycket är osäkert. Därför har barn och ungdom (socialkontoret) inrättat en råd- och stödtelefon för att kunna hjälpa de familjer som känner att de behöver stöd. Du kan få stöd via telefon, boka in samtal hos oss, bli lotsad vidare och även få digitala möten med familjebehandlare. De digitala mötesrummen är sekretesskyddade, så på så sätt kan vi erbjuda stöd även till familjer som av olika skäl inte kan besöka oss.

Du når oss på 0852302242 kl 9-11 samt 13-15 på vardagar. Välkommen att höra av dig!

BRIS barnens rätt i samhället

Bris är en ideell organisation dit barn och unga kan höra av sig för att prata med en kurator. Bris har även en vuxentelefon dit föräldrar kan ringa och prata om hur man som vuxen kan stödja sitt barn i olika sammanhang.

BRIS för barn och unga
Måndag – fredag   kl. 9:00 – 12:00  och 14:00 – 21.00
Lördag – söndag 14:00 – 21.00
Telefon 116 111
Chatt: Bris för barn och unga                  

BRIS för vuxna om barn
Måndag – fredag   kl. 9:00 – 12:00         
Telefon 077-150 50 50

Tisdag – torsdag    kl 9:00 – 12:00 Stöd på arabiska
Telefon 0774 48 09 00

På Bris för vuxna om barn kan du bl.a. hitta goda råd om hur du kan tala med barn om Coronavirus. 

Röda korset
För dig som själv känner oro över Coronakrisen har Röda Korset öppnat en telefonlinje.
Telefon 0771 900 800