Lokalförsörjning skola förskola

Lokalförsörjningsfrågor för skola och förskola, som t.ex. byggprojekt av skolor och förskolor samt riktlinjer för utemiljö.

Utemiljö

Kommunen har tagit fram en manual för utemiljö för förskola och skola som handlar om utformning av förskolegård och skolgård som du kan ladda ned här.

Manual för utemiljö för förskola och skola (PDF, öppnas i nytt fönster)

Byggprojekt - skola och förskola

Kommunens byggprojekt av förskolor och skolor samt relaterade byggnader.

Viksbergskolan

Nybyggnation, grundskola i Viksberg

Ny detaljplan har vunnit laga kraft 2016-05-31, kommunstyrelsen har 2016-06-17 beslutat om produktionsstart. Inom kort kommer produktion att påbörjas för att bygga en ny grundskola, Viksbergskolan och en idrottshall Viksbergshallen. Enligt upprättad tidplan kommer grundskolan att starta HT18. Skolan kommer att ha en kapacitet för 420 elever, åk F-6 samt tillagningskök.

För mer information kontakta:
Verksamhetsfrågor, verksamhetschef grundskola: Monica Sondemonica.sonde@sodertalje.se, telefon 08-523 021 92.

Frågor rörande byggprocessen, lokalstrateg skola förskola: Lille-Vie Eklind lille-vie.eklind@sodertalje.se, telefon 08-523 026 01.

Soldalaskolan

Tillbyggnad

Soldalaskolan är en F-9 skola med verksamheten delad på flera skolbyggnader. En tillbyggnad planeras att byggas för att Soldalaskolan ska kunna inrymma alla sina elever inom en och samma byggnad.

Tillbyggnaden planeras att byggas i närhet av befintliga skolbyggnaden med en förbindelselänk mellan befintliga och nya huset. Efter tillbyggnaden av Sodalaskolan kommer hela skolverksamheten att inrymmas inom en och samma byggnad med kapacitet för 600 elever och tillagningskök.

Inflytt till nya tillbyggda Soldalaskolan är planerad att ske till VT18.

För mer information kontakta: Rektor Kerstin Björkling, kerstin.björkling@sodertalje.se, telefon: 08-523 036 40.

Björkängs förskola

Projektet är färdigtställt enligt plan

Anpassningsåtgärder Björkängskolan har byggts om till en byggnad som kan inrymma både förskoleverksamhet och grundskoleverksamhet. Till att börja med kommer byggnaden att användas som förskola, Björkängs förskola. Björkängs förskola kommer att ha en kapacitet för 100 barn och innehålla tillagningskök. Förskolan öppnar i augusti 2016.

För mer information kontakta: Förskolechef Christel Holm, christel.holm@sodertalje.se, telefon: 08-523 017 10.

Stålhamraskolans kök och matsal

Projektet är färdigtställt enligt plan

Renovering Stålhamraskolans storkök och matsal genomgår en stor renovering under sommaren 2016. Storköket ska byggas om till ett funktionellt mottagningskök med kapacitet för 500 portioner. Byggprojektet är planerat att vara klart till skolstart i augusti när elever och personal är på plats igen.

För mer information kontakta: lokalstrateg skola förskola, Lille-Vie Eklind lille-vie.eklind@sodertalje.se, telefon 08-523 026 01.

Täljegymnasiets idrottshall

Projektet är färdigtställt enligt plan

Anpassningsåtgärder Produktion pågår. Täljegymnasiets idrottshall ska tillgänglighetsanpassas. Idrottshallen är placerad en våning upp, ovanför omklädningsrum. För att komma till idrottshallen finns en trappa att tillgå, inget mer. För att idrottshallen ska vara godkänd enligt nuvarande myndighetskrav behöver en hiss installeras. Idrottshallen kommer att kunna användas när skolan startar HT16.

För mer information kontakta: lokalstrateg skola förskola Lille-Vie Eklind lille-vie.eklind@sodertalje.se, telefon: 08-523 026 01.