LFK 2022

För elfte året i rad anordnas nu Lärarnas forskningskonferens (LFK). LFK är ett forum för undervisningsutvecklande och lärardriven skolforskning. Syftet med konferensen är att bidra till lärarprofessionens vetenskapliga grund och beprövade erfarenhet. Här möts lärare för att presentera, diskutera och ta del av forsknings- och utvecklingsprojekt med utgångspunkt i frågor som rör undervisning och ämnesdidaktik.

I år hålls konferensen i Södertälje, tisdag 1 november (vecka 44). Konferensen är kostnadsfri och lunch och kaffe ingår.

Förra året var konferensen digital men nu har vi möjligheten att återigen träffas på plats och konferensen är ett bra tillfälle att få diskutera forsknings- och utvecklingsprojekt med lärare och forskare inom fältet.

Arrangör är Stockholm Teaching & Learning Studies (STLS). STLS är en samverkansplattform mellan Stockholms universitet, Botkyrka kommun, Fryshuset, Kunskapsskolan, Nacka kommun, Stockholms stad och Södertälje kommun med syfte att leda och samordna undervisningsutvecklande ämnesdidaktisk forskning – för, med och av lärare. Läs mer om STLS

Anmälan för deltagare öppnar i början av juni.

 

Vill du presentera på Lärarnas forskningskonferens 2022?

Vi öppnar redan nu för ett första Call for papers - ta chansen att skicka in ett abstract för att få presentera och diskutera ämnesdidaktiska projekt! Se mer information nedan.

 

Call for papers för er som vill presentera på LFK 2022

Vi välkomnar nu ansökningar för att presentera och diskutera planerade, pågående eller avslutade ämnesdidaktiska forsknings- och utvecklingsprojekt på konferensen.

En presentation är 20 minuter som följs av 10 minuter diskussion med åhörare.

Om ni vill presentera skickar ni in ett abstract. Fokus för innehållet i abstract ska vara projektets ämnesdidaktiska relevans för lärarprofessionen och undervisningen. Följande delar ska ingå i löpande text (400–600 ord, inkl. referenser):

 

 • Bakgrund:
  • Redogör för projektets förankring i undervisning och ämnesdidaktisk forskning.
 • Syfte och frågeställningar:
  • Vad är syftet med studien eller projektet? Forskningsfrågor?
 • Metod:
  • Redogör för tillvägagångssätt, exempelvis intervention, klassrumsobservation, intervjuer, enkäter. Använde ni någon speciell forskningsansats eller teori? Lyft också fram för- och nackdelar med er metod.
 • Resultat:
  • Redogör för era resultat, eller förväntade resultat om det handlar om planerat eller pågående projekt. Besvara era frågeställningar så långt det är möjligt. På vilket sätt bidrar er studie till att utveckla undervisningen i ert ämne?

 

Abstract från förra årets konferens, Book of abstract LFK 2021 hittar du här.

 

Skicka in ert abstract senast 18 maj till lfk22@sodertalje.se. Du får besked om ditt abstract är antaget senast 10 juni. Då öppnar också anmälan till konferensen. Frågor om call for papers och presentation mejlas till lfk22@sodertalje.se