Keynote-talare LFK 22

Årets keynote-talare är Simon Ceder och Karin Gunnarsson.

Sexualitet, samtycke och relationer: praktiknära forskning om ett föränderligt kunskapsområde

Vilka val och villkor står en lärare inför i undervisningen om sexualitet, samtycke och relationer? I denna föreläsning kommer utbildningsforskarna Karin Gunnarsson och Simon Ceder presentera erfarenheter från det praktiknära forskningsprojektet Samskapad sex- och samlevnadsundervisning. Forskningsprojektet undersöker hur undervisningen genomförs dels ämnesintegrerat i olika ämnen, dels ämnesövergripande i samverkan mellan ämnen. Föreläsningen sätter fokus på didaktiska aspekter av ämnesinnehåll, värdegrundsarbete och delaktighet. Även aspekter som känslor, rum och materialitet diskuteras.

 

Presentationer:
Karin Gunnarsson är docent i pedagogik vid Stockholms universitet och leder forskningsprojektet Samskapad sex- och samlevnadsundervisning. Hennes forskningsintresse rör dels skolans värdegrundsuppdrag med frågor om hälsa, normer och jämlikhet, dels vetenskapsteoretiska och metodologiska frågor med utgångspunkt i posthumanistisk teori.

Simon Ceder är lektor i utbildningsvetenskap vid Konstfack, institutionen för bild- och slöjdpedagogik. Han är en av författarna till boken Sexualitet och relationer - att möta ett engagerande och föränderligt kunskapsområde i skolan. Hans forskning präglas ett tvärvetenskapligt intresse och en posthumanistisk teoretisk ingång.

foto på Karin Gunnarsson och Simon Ceder