Program LFK 22

Program LFK

Du kan ladda ned schemat här Program LFK´22.pdf

08.30   Morgonfika och registrering i Stadshuset

09.00   Konferensen öppnas          

09.15   Keynote-talare Simon Ceder och Karin Gunnarsson: Sexualitet, samtycke och relationer: praktiknära forskning om ett föränderligt kunskapsområde

10.40 - Parallella presentationer i Mariekällskolan inklusive lunch

14.30   Fika i Stadshuset

15.00   Skolforskningsinstitutet: Kungörande av forskningsbidrag för praktiknära forskning

Keynote-talare Karolina Fredriksson och Karin Stolpe, Skolforskningsinstitutet

Erfarenheter av att använda forskning i undervisningen

16.00   Konferensen avslutas