Bakom kulisserna

Kultur betyder mycket och har en viktig roll i människors liv, och inte minst hos unga människor. Barn och unga har olika sätt att uttrycka sig och genom att få möjlighet att använda sig av de olika kulturella uttrycken utvecklas barnets krea­tivitet och skaparkraft samt förståelse för sin omvärld.

Med kultur stärks barn och unga som personer och får ökad självkänsla och självinsikt. En ung människa som ges möjligheten att reflektera över sina åsikter och upplevelser, ges också en förutsättning att bli en kreativ och ifrågasättande vuxen. Det är grundläggande egenskaper i byggandet av en egen identitet.

Barn har rätt till kultur. Det står i FN:s barnrättskonvention som blev svensk lag 2020. Sverige och andra stater som undertecknat konven­tionen har därmed försäkrat att de ska stödja barnets rätt att fullt ut delta i samhällets kulturella och konstnärliga liv. De ska främja tillgången till kultur så denna rättighet gäller alla barn, oavsett förutsättningar. Detta är ett demokratiskt löfte till barnen.

Konventioner och lagar i all ära men hur efterlevs detta i praktiken? Hur förverkligare vi andemeningen i konvention och lag så det blir tagbart för barnen? Barndomen är inget undantagstillstånd eller en parentes i väntan på det riktiga vuxenlivet. Utan människan formas i barndomens upplevelser och intryck.

Barns rätt till kultur handlar om barns rätt att delta i samhället. Att få yttra sig, bli lyssnad på, synliggjord och få tillgång till konst, kultur och information. Förskolan och skolan har en viktig uppgift när det gäller att möta och tillgodose alla barns rätt till kultur.

Vi minns nog alla vårt första möte med scenkonstens magi eller när vi som barn satt i en mörk biosalong där en ny värld plötsligt öppnade sig på den vita duken eller scenen. För mig var det Astrid Lindgrens Karlsson på taket på en teater i Stockholm som förtrollade mig som sexåring och likaså filmen Dunderklumpen som jag såg tillsammans med mina föräldrar och syskon 1974.

Jag behöver bara blunda, så minns jag känslan hur det vara att sitta där i den nedsläckta salongen fylld av förväntan och en massa pirr i magen.

Pia Johansson
Producent, Scenkonst & skolbio för förskola och skola i Södertälje