Naturskolan

Södertälje Naturskola

Naturskola är inte främst ett hus eller plats, det är ett arbetssätt och en idé – att lära in ute!

På Södertälje Naturskola jobbar Mia Vävare och Ulrika Svane som utomhuspedagoger. Vi tillhör Naturcentrum på Miljökontoret och fungerar som en resurs för skolor och förskolor i Södertälje kommun. Vi har temadagar för skolklasser samt utbildningar för pedagoger och allmänheten.

Till Naturskolan kommer barn och elever för att uppleva och lära sig om naturen och dess betydelse för en hållbar livsstil. Här lär man sig genom att vara utomhus och använda alla sina sinnen.

Vi arbetar också praktiskt så mycket som möjligt - här är det "på riktigt"!

 

Vägbeskrivning

Kommer du med bil från Södertälje åker du Enhörnaleden förbi Lina och Södertälje ridklubb.
Efter ca 500 m slutar ängarna och skogen tar vid. Där svänger du in till höger på en grusväg, träskylt med ”Naturskolan” finns vid avfarten.
Efter 400 meter kommer du fram till Naturskolans röda trähus.

Åker du kommunalt tar det ca 20 minuter med buss 787 från Södertälje C mot Enhörna. Stig av vid hållplats ”Naturskolan” och gå grusvägen 400 meter.

Bild på Mia Vävare

Mia Vävare

utomhuspedagog Telefon: 08-523 033 32 E-post: mia.vavare@sodertalje.se