Naturskolan

Att lära in ute

På Södertälje Naturskola lär vi om naturen i naturen. Här jobbar Michaela Jähnke, Ulrika Svane och Malena von Huth som utomhuspedagoger. Vi tillhör Naturcentrum på Miljökontoret och fungerar som en resurs för skolor i Södertälje kommun. Vi har temadagar för skolklasser och fortbildningar i utomhuspedagogik för pedagoger.

Till Naturskolan kommer elever för att uppleva och lära sig om naturen och dess betydelse för en hållbar livsstil. Här lär vi genom att upptäcka, utforska och använda alla sinnen. Naturupplevelser under barndomen lägger grunden för en livslång relation till naturen och förståelse för människans beroende av den.

Vi arbetar praktiskt så mycket som möjligt - här är det "på rikigt"!

 

För information om bokning av temadagar, se "För skolor" nedan.

För skolor

Välkommen att besöka oss och Naturskolans vackra omgivningar!

Temadagarna utgår från Naturskolan eller dess omgivningar. Vi är mestadels utomhus och arbetar med natur, miljö och friluftsliv.

Samtliga teman är kopplade till skolans läroplan och de globala målen för hållbar utveckling.

Covid-19

Naturskolans verksamhet är igång!

Vi följer folkhälsomyndighetens rekommendationer och vi anpassar oss löpande efter rådande smittläge. Så länge rekommendationerna om att undvika resor med kollektivtrafik kvarstår erbjuder Naturskolan kostnadsfri transport med inhyrd buss. Observera att detta kan komma att ändras under hösten.

Boka temadag

Temadagar hösten 2021

Under ytan (åk 3-5): vecka 34, 35.

Skogens mångfald (åk 4-5): vecka 36, 37, 38.

Småkrypens fascinerande liv (åk 2-3): 38, 39, 40. Nytt tema!

Skogens djur (åk 1-3): 41, 42, 43, 45.

Eldens hemligheter (åk 4-6): vecka 46, 47, 48.

En hållbar framtid - Globala målen för hållbar utveckling (åk 4-6): vecka: 49, 50.

Boka temadag

Bokningen av höstens temadagar stängde den 18e augusti.

Naturskolans temadagar för höstterminen är fullbokade. Vid avbokning senare än 15 arbetsdagar före temadagen kommer skolan att faktureras 500kr/avbokad klass.

 

Pollineringsåret 2021

Visste du att pollinerande insekter är livsavgörande för oss människor, eftersom de pollinerar nästan 75% av det vi äter?

Under år 2021 hålls ett temaår om pollinering för barn och unga. Naturskolan, Tom Tits experiment och Torekällberget satsar extra på att sprida kunskap om pollinering. Tillsammans sätter vi upp fler boplatser för pollinerande insekter och sår blommor som pollinerande insekter gillar.

Naturskolans nya tema Linnévandring vid Mora torp hölls under maj som en del av Pollineringsåret 2021.

Du kan besöka Naturskolan på egen hand och gå en kunskapsvandring där du kan lära dig om hur du kan bidra till att hjälpa pollinatörerna. Vid torpet Larslund kan du gå en sagovandring och lära känna Humlan Henry och hans värld. Mer information finns på anslagstavlan utanför Naturskolan!

Temadagar på egen hand

Det är många som vill komma till oss och vi har tyvärr inte alltid möjlighet att ta emot alla klasser. Därför erbjuder vi dig som är lärare att komma med din klass och genomföra en temadag på egen hand.

Kontakta oss om du är intresserad!

Besök Naturskolans omgivningar

Besök gärna Naturskolans omgivningar med din skolklass! 

Kontakta oss i förväg så att vi kan anpassa vår planering – vi använder utemiljöerna dagligen i vår undervisning.

Vandringsslingor

Det finns ett flertal markerade slingor som tar er genom variationsrik natur. Den äventyrliga blå slingan är ca 2 km lång och utgår från vindskyddet bakom Naturskolan. I närheten hittar du också den gula Trädslingan. Längs den finns informationsskyltar med enklare uppgifter anpassade till barn i lågstadieåldern.

Låna våra torp

Naturskolan har tillgång till två historiska torp som skolklasser kan boka utan kostnad. Inget vatten eller toalett finns, däremot ett utedass i trädgården.

Det lilla torpet Larslund ligger en kort promenad från Naturskolan och rymmer en halvklass. På platsen finns en samlingsring med eldstad samt en äng som passar för lek och övernattning i tält.

Mora torp är ett gammalt välbevarat torp som ligger bland gärdesgårdar och lekvänliga hagmarker i Lina naturreservat. På platsen finns ett vindskydd med eldstad samt en stor variation av träd och blommor att studera under sommarhalvåret.

Hyr våra lokaler

Vi hyr ut våra miljövänliga lokaler till kommunen, företag och föreningar som vill träffas i en avslappnad och trevlig miljö.

 

Hyr Naturskolan

Naturskolan (för upp till 40 personer)

Framgångsrika möten mellan människor kräver inspirerande miljöer

Vi erbjuder konferenslokaler mitt i naturen men nära staden.

Naturcentrums lokaler ligger vackert där skogen och hagen möts, med fågelsång och vild natur runt knuten.  Huset är från slutet av 90-talet och är byggt med återvinningsbara material, kretsloppslösningar och miljövänliga färger som följer naturens egen harmoni.

I våra lokaler finns två större rum: ett för konferens med tillgång till storbildsskärm och ett med öppna golvytor och braskamin. Det finns även en matsal med ett väl utrustat kök för egen mathållning.

Det finns flera trevliga sittplatser i trädgården och fina stigar för walk-and-talk-möten i omgivningarna.

Pris för företag: 2500 kr/dag (halvdag 1750 kr)

Kommunal verksamhet och ideella föreningar hyr för: 1000 kr/dag (halvdag 750 kr)

Bokningsförfrågningar och frågor skickas till: ulrika.svane@sodertalje.se.

 

Hyr Mora torp

Mora torp (för upp till 15 personer)

Möte i nuet i en miljö från förr

Mora torp är ett gammalt välbevarat torp som ligger bland gärdesgårdar, hagmarker och fornlämningar i Lina naturreservat. Det är lätt att komma till, både kommunalt och med bil. Torpet värms upp med elelement, men man kan även tända en härlig brasa i kaminen. Inget vatten eller toalett finns, däremot ett utedass i trädgården.

Pris för lokal: 500 kr/dag

Skolklasser bokar torpet utan kostnad.

Bokningsförfrågningar och frågor skickas till: ulrika.svane@sodertalje.se.

Hitta hit

Kommer du med bil från Södertälje åker du Enhörnaleden förbi Lina och Södertälje ridklubb.
Efter ca 500 m slutar ängarna och skogen tar vid. Där svänger du in till höger på en grusväg - en träskylt med ”Naturskolan” finns vid avfarten.
Efter 400 meter kommer du fram till Naturskolans röda trähus.

Åker du kommunalt tar det ca 20 minuter med buss 787 från Södertälje C mot Enhörna. Stig av vid hållplats ”Naturskolan” och gå grusvägen 400 meter.

Bild på Ulrika  Svane

Ulrika Svane

Utomhuspedagog Telefon: 08-523 032 73 E-post: ulrika.svane@sodertalje.se
Bild på Michaela Jähnke

Michaela Jähnke

Utomhuspedagog E-post: michaela.jahnke@sodertalje.se