Temadagar för skolklasser

Varje termin erbjuder vi på Naturskolan olika temadagar som skolklasser i Södertälje kan boka in sig på.

Temadagarna utgår från Naturskolan, eller i de närliggande omgivningarna, och har olika innehåll beroende på tema. Gemensamt för dagarna är att vi mestadels jobbar utomhus med inriktning mot natur, miljö och friluftsliv.

 

Höstterminen 2018 erbjuder vi dessa temadagar på följande datum:

 • Under ytan, för åk 3 - 4:
  28/8, 29/8, 30/8, 31/8, 3/9, 5/9, 6/9, 7/9
 • Höst i skogen, för åk 1 - 3:
  10/9, 12/9, 13/9, 17/9, 20/9, 21/9
 • Skogens djur, för åk 1 - 2:
  8/10, 10/10, 11/10, 12/10, 15/10, 18/10, 19/10, 22/10, 24/10, 25/10, 26/10
 • Vet HUT! för åk 5 - 6
  7/11, 8/11, 15/11, 16/11, 26/11, 28/11, 3/12, 5/12
 • Fatta eld! för åk 4 – 6
  12/11, 14/11, 19/11, 22/11, 23/11, 29/11, 30/11, 6/12, 7/12 

Läs mer om dagarnas innehåll genom att klicka på respektive tema här nedanför. Inför besöket vill vi att ni läser noga i inbjudan var vi ska träffas, vad ni ska förbereda och ha med er.

Varje temadag är planerad som en helhet, därför är det de tider som står i respektive inbjudan som gäller för temadagen.

OBS! Bokningen öppnar den 14:e augusti.

Bokning av temadagar görs till Kontaktcenter på Södertälje kommun,
tel: 08 – 5230 1000.
Ett tillfälle per klass och termin. Först till kvarn gäller.

ALLA bokningar går via Kontaktcenter, men ni är såklart välkomna att kontakta oss om ni har några frågor eller funderingar om temadagarna.