Temadagar för skolklasser

Naturskolan erbjuder olika temadagar för skolklasser i Södertälje

Temadagarna utgår från Naturskolan eller dess omgivningar och har olika innehåll beroende på tema. Gemensamt för dagarna är att vi mestadels är utomhus och arbetar med olika övningar och uppgifter med inriktning mot natur, miljö och friluftsliv.

Samtliga teman är kopplade till skolans läroplan och de globala målen för hållbar utveckling.

Se listan nedan för aktuella teman!

 

Bokning av temadag:

Lärare bokar temadag för sin klass genom att skicka ett bokningsmail till naturskolan@sodertalje.se  senast den 10 mars!

Mailet ska innehålla:

 • namn och kontaktuppgift till ansvarig lärare,
 • skola, årskurs (ev klassbeteckning)
 • antal elever.
 • ange temats namn i ämnesraden!
 • ange också om det är något/ några datum som absolut INTE passar.

Inom en vecka efter sista bokningsdatum får du meddelande från Naturskolan med datum för temadagen. Bekräfta genom att svara med mail och tacka ja (eller nej).

Om vi får fler anmälningar än vad vi har tillfällen kommer vi att lotta ut tiderna.

Ett tillfälle per klass och termin!         Max antal elever /besök : 32

 

Temadagar våren 2019:

 • Återvinn eller försvinn!   åk 4-6
  20/3, 21/3, 22/3, 25/3, 27/3, 28/3, 29/3, 1/4, 3/4, 4/4, 5/4

 • Blommor och bin åk 1-2 *
  24/4, 25/4, 26/4, 29/4, 10/5, 27/5, 28/5, 29/5, 3/6 ,4/6

 • Ett fågeläventyr vid Linasjön  åk 3-6
  6/5, 8/5, 9/5, 13/5, 15/5, 16/5, 17/5, 21/5, 22/5, 23/5, 24/5, 3/6, 4/6

                                    *De klasser som anmält sig via NTA har egna dagar bokade.

 

Läs mer om dagarnas innehåll genom att klicka på respektive tema här nedanför. Där finns också information om busstider, utrustning osv.

Varje temadag är planerad som en helhet – därför gäller de tider som anges.

Eleverna lär sig mer om de kommer förberedda – vi ger förslag på vad ni kan göra i skolan.