Om Scenkonst

Varje termin får barn och unga i förskolor och skolor i Södertälje och Nykvarns kommun ta del av en mängd olika scenkonstprogram i verksamheten Kultur i förskolan och skolan Scenkonst. Det kan vara film, musik, teater- och dansföreställningar.

Foto: Bengt Wanselius, föreställningen Vid skogens slut med Pantomimteatern

Scenkonst är en del av Södertälje kommuns verksamhet Kultur i förskolan och skolan och tar emot omkring 55 000 platsansökningar varje läsår och av dessa fördelas ungefär 20 000 platser.

Bokning av scenkonstprogram och skolbio sker via ett formulär på denna webbsida, se Boka program här. Webbokningen av höstens scenkonstprogram och skolbio var öppen 7 juni - 27 augusti.

I menyn finns alla program presenterade i fem olika åldersindelningar.

Under menyerna Program för förskolan och Program för förskoleklass finns förskolans respektive förskoleklassernas alla program.

Under de tre menyerna Program för åk 1 - 9 finns alla program för respektive årskurs.

Hela skolbioutbudet finns även samlat under menyn Skolbio för förskola - åk 9.

Information om höstens kulturutvecklarmöten för förskolan hittar ni i förskolans programutbud samt i menyn Kulturutvecklare här nedan.

Kultur- och fritidskontoret erbjuder programmen helt kostnadsfritt för förskolor och skolor i Södertälje. Programmen kan även bokas av friförskolor och friskolor inom Södertälje kommun och i vissa fall av andra kommuner mot en avgift. 

Programutbudet erbjuds även till förskolor och skolor i Nykvarn. Detta samarbete regleras i ett avtal mellan Södertälje kommun och Nykvarns kommun.

Kultur i förskolan och skolans programutbud av scenkonst och skolbio för hösten 2018 finns under menyn Scenkonst.

Gå till menyn Boka program här. Där finns viktig information om hur ni bokar och vad som händer efter att webbokningen är stängd.

På sidan Boka program här finns en länk BOKA HÄR som går direkt till boknings-formuläret. Länken är endast synlig och tillgänglig under bokningsperioden.

I Kultur i förskolan och skolans scenkonstprogram finns det av förskolor och skolor utsedda kulturutvecklare på förskolor och skolor i Södertälje och Nykvarn.

Idagsläget finns det 139 kulturutvecklare fördelat på 81 pedagoger i förskolan och 58 pedagoger i skolan.

Här följer information om uppdraget som kulturutvecklare:

Pedagoger och arbetsledare på förskolor och skolor kan vara kulturutvecklare. Oftast är det en person per arbetslag som skolan eller förskolan har utsett till kulturutvecklare.

För att vara kulturutvecklare krävs det att du har tillgång till internet och e-post som är våra huvudsakliga informationskanaler.

Det huvudsakliga uppdraget är att sprida information vidare till sina kollegor om aktuella scenkonst- och skolbioprogram, bokningsförfarande, restplatser till föreställningar med mera. 

Var tredje onsdag skickas ett digitalt nyhetsbrev till alla kulturutvecklare. I nyhetsbrevet finns aktuell information om utbudet, extrainsatta program, ansökningstider, restplatser till program med mera. 

Nyhetsbrevet kan skrivas ut och sättas upp i personalrummet och skickas vidare via e-post till alla i arbetslaget.

Utöver nyhetsbrevet får kulturutvecklarna aktuell information fortlöpande via e-post. 

Alla kulturutvecklare ska vara registrerade hos oss. Har ni ingen anmäld kulturutvecklare sen tidigare, men nu utsett en person, så kan ni anmäla det till oss via e-post.

När någon avslutar sitt uppdrag och ni har utsett en ny kulturutvecklare så ska även det meddelas till oss via e-post. 

Alla nyanmälda kulturutvecklare får ett välkomstbrev med information om vad uppdraget som kulturutvecklare innebär.

Vill du veta mer? Kontakta Pia Johansson om det är något ni undrar över kring uppdraget som kulturutvecklare.

En gång per termin bjuds kulturutvecklarna i förskolan in till möte för att stämma av, få information och diskutera kring kulturprogrammen med mera.

Mötena är uppdelade på två tillfällen. Ett möte för förskolan i Nykvarn och ett möte för förskolan i Södertälje.

På grund av för lågt deltagande på kulturutvecklarmöten för skolan i Södertälje och Nykvarn under 2017 kommer vi inte att ha något kulturutvecklarmöte för skolan under 2018. Istället skickar vi ett utvärderingsutskick via e-post till kulturutvecklare i skolan.

Inför 2019 utväderar vi detta och återinför mötet för skolan igen om det efterfrågas av kulturutvecklare i skolan.

Information om höstens möten för förskolan finns i programutbuden samt här nedan.

Till er kulturutvecklare som kommer till terminens möte erbjuder vi er, som ett tack för terminens arbete, att kostnadsfritt se en film på Estrad. Vilken film och vilket datum det blir meddelas på Kulturutvecklarmötet.

Ni kan anmäla er till mötet via webbokningen under bokningsperioden och därefter via e-post till pia.a.johansson@sodertalje.se

Vi pratar om höstens scenkonstprogram och om verksamheten inför våren 2019.

Plats: Tallbackens förskola i Nykvarn 
Datum: Tisdag 13 november
Tid: Kl.09.30 – 10.30 
Sista anmälningsdag: måndag 5 november.
Ni kan anmäla er till mötet via webbokningen under bokningsperioden och därefter via e-post till pia.a.johansson@sodertalje.se

 

Vi pratar om höstens scenkonstprogram och om verksamheten inför våren 2019.

Plats: Harmoni, plan 1 i Södertälje stadshus.
Datum: onsdag 14 november.
Tid: Kl.08.30 – 10.00
Sista anmälningsdag: måndag 5 november.
Ni kan anmäla er till mötet via webbokningen under bokningsperioden och därefter via e-post till pia.a.johansson@sodertalje.se 

Aktuellt

Föreställningar vecka 42

Lilla Sagohjulet med Fabula Storytelling
15 oktober på Lärkans förskola

Nittio grader far and height med Jelnek Dance Company
16 oktober på Estrad

Lilla Sagohjulet med Fabula Storytelling
16 oktober på Rösberga förskolecenter

Minibio på förskolan
1 - 19 oktober på Sommarängs förskola

Musiklådan på förskolan
1 - 19 oktober på Växthusets förskola