Om Scenkonst

Varje termin får barn och ungdomar i förskolor och skolor ta del av en mängd olika program inom ramen för verksamheten Kultur i förskolan och skolan. Det kan vara film, musik, teater- och dansföreställningar, visningar i konsthallen, besök på Torekällbergets museum, boktips på biblioteket och mycket annat.

Foto: Michael Koitzsch, föreställningen En häxas dagbok med Pygméteatern

Scenkonst är en del av Kultur i förskolan och skolan. Scenkonstprogrammen för förskolan och skolan i Södertälje och Nykvarn tar emot omkring 55 000 platsansökningar varje läsår och av dessa fördelas ungefär 20 000 platser.

Bokning av scenkonstprogrammen sker via ett formulär på denna webbsida under en begränsad period, se Boka program här. Webbokningen för vårens scenkonstprogram är nu stängd. Bokningen för vårens scenkonstprogram var öppen från den 4 december 2017 till och med den 17 januari 2018.

I menyn finns alla program presenterade i fem olika åldersindelningar.

Under menyerna Program för förskolan och Program för förskoleklass finns förskolans respektive förskoleklassernas alla program. 

Under de tre menyerna Program för åk 1 - 9 finns alla program för respektive årskurs.

Information om vårens kulturutvecklarmöten hittar ni i programutbudet samt i menyn Kulturutvecklare här nedan.

Kultur- och fritidskontoret erbjuder programmen helt kostnadsfritt för förskolor och skolor i Södertälje. Scenkonstprogrammen kan även bokas av friförskolor och friskolor inom Södertälje kommun. 

Scenkonstprogrammen erbjuds även till förskolor och skolor i Nykvarn. Detta samarbete regleras i ett avtal mellan Södertälje kommun och Nykvarns kommun.

Kultur i förskolan och skolans programutbud av scenkonst för våren 2018 finns under menyn Scenkonst.

Gå till menyn Boka program här. Där finns viktig information om hur ni bokar och vad som händer efter att webbokningen är stängd.

På sidan Boka program här finns en länk BOKA HÄR som går direkt till bokningsformuläret. Länken är endast synlig och tillgänglig under bokningsperioden.

I verksamheten Kultur i förskolan och skolan/scenkonst är vi två kulturhandläggare som arbetar, Pia Johansson och Linus Johansson.

Det är vi som bland annat programlägger varje termin, ansvarar för bokningar, publicerar programmen här på webben och det är oss ni träffar som föreställningsvärdar på många av de föreställningar ni går på.

I Kultur i förskolan och skolans scenkonstprogram finns det av förskolorna och skolorna utsedda kulturutvecklare på förskolor och skolor i Södertälje och Nykvarn.

Idagsläget finns det 139 kulturutvecklare fördelat på 81 pedagoger i förskolan och 58 pedagoger i skolan.

Här följer information om uppdraget som kulturutvecklare:

Pedagoger på förskolor och skolor kan vara kulturutvecklare. Oftast är det en pedagog per arbetslag som skolan eller förskolan har utsett till kulturutvecklare.

För att vara kulturutvecklare krävs det att du har tillgång till internet och e-post som är våra huvudsakliga informationskanaler.

Det huvudsakliga uppdraget är att sprida information vidare till sina kollegor om aktuella scenkonstprogram, bokningsförfarande, restplatser till föreställningar med mera. 

Var tredje onsdag skickas ett digitalt nyhetsbrev till alla kulturutvecklare. I nyhetsbrevet finns aktuell information om utbudet, extrainsatta program, ansökningstider, restplatser till program med mera. 

Nyhetsbrevet kan skrivas ut och sättas upp i personalrummet och skickas vidare via e-post till alla i arbetslaget.

Utöver nyhetsbrevet får kulturutvecklarna aktuell information fortlöpande via e-post. 

Alla kulturutvecklare ska vara registrerade hos oss. Har ni ingen anmäld kulturutvecklare sen tidigare, men nu utsett en person, så kan ni anmäla det till oss via e-post.

När någon avslutar sitt uppdrag och ni har utsett en ny kulturutvecklare så ska även det meddelas till oss via e-post. 

Alla nyanmälda kulturutvecklare får ett välkomstbrev med information om vad uppdraget som kulturutvecklare innebär.

Vill du veta mer? Kontakta oss kulturhandläggare om det är något ni undrar över kring uppdraget som kulturutvecklare.

En gång per termin bjuds kulturutvecklarna in till möte för att stämma av, få information och diskutera kring kultur i förskolan.

På grund av för lågt deltagande på kulturutvecklarmöten för skolan i Södertälje och Nykvarn under 2017 kommer vi inte att ha något kulturutvecklarmöte för skolan. Istället kommer vi att göra ett utvärderingsutskick via e-post till kulturutvecklare i skolan.

Inför 2019 utväderar vi detta och återinför mötet för skolan igen om det efterfrågas av kulturutvecklare i skolan.

Förskolans möten är uppdelade på två tillfällen. Ett möte för förskolan i Nykvarn och ett möte för förskolan i Södertälje.

Information om vårens möten finns i programutbuden samt här nedan.

Till er kulturutvecklare som kommer till terminens möte erbjuder vi er, som ett tack för terminens arbete, att kostnadsfritt se en film på Estrad. Vilken film och vilket datum det blir meddelas på Kulturutvecklarmötet.

Ni kan anmäla er till mötet via webbokningen under bokningsperioden och därefter via e-post till pia.a.johansson@sodertalje.se

Vi pratar om vårens scenkonstprogram och om verksamheten inför hösten 2018.

Plats: Tallbackens förskola i Nykvarn 
Datum: Onsdag 11 april
Tid: Kl.09.30 – 10.30 
Sista anmälningsdag: måndag 9 april
Ni kan anmäla er till mötet via webbokningen under bokningsperioden och därefter via e-post till pia.a.johansson@sodertalje.se

 

Vi pratar om vårens scenkonstprogram och om verksamheten inför hösten 2018.

Plats: Harmoni, plan 1 i Stadshuset. 
Datum: Onsdag 18 april.
Tid: Kl.08.30 - 10.00
Sista anmälningsdag: måndag 9 april.
Ni kan anmäla er till mötet via webbokningen under bokningsperioden och därefter via e-post till pia.a.johansson@sodertalje.se