Om Scenkonst och skolbio

Varje termin får barn och unga i förskolor och skolor i Södertälje och Nykvarn kommun ta del av en mängd olika scenkonstprogram i verksamheten Kultur i förskolan och skolan Scenkonst. Det kan vara film, musik, teater- och dansföreställningar.

Foto: Martin Skoog, föreställningen Robotdiktatorn med Mittiprickteatern.

Scenkonst är en del av Södertälje kommuns verksamhet Kultur i förskolan och skolan och tar emot omkring 45 000 platsansökningar varje läsår och av dessa fördelas ungefär 20 000 platser varje läsår.

Bokning av scenkonstprogram och skolbio sker via ett formulär på denna hemsida, se Boka program här. Webbokningen av scenkonstprogram och skolbio våren 2019 är stängd. Bokningen var öppen 3 december 2018 - 16 januari 2019. 

I menyn finns alla program presenterade i fem olika åldersindelningar.

Under menyerna Program för förskolan och Program för förskoleklass finns förskolans respektive förskoleklassernas alla program.

Under de tre menyerna Program för åk 1 - 9 finns alla program för respektive årskurs.

Hela skolbioutbudet finns även samlat under menyn Skolbio för förskola och skola.

Information om vårens kulturutvecklarmöten för förskolan hittar ni i förskolans programutbud och under menyn Kulturutvecklarmöten samt i menyn Kulturutvecklare här nedan.

Kultur- och fritidskontoret erbjuder programmen kostnadsfritt för förskolor och skolor i Södertälje. Scenkonstprogrammen och skolbion kan även bokas av friförskolor och friskolor inom Södertälje kommun. 

Scenkonstprogrammen och skolbion erbjuds även till förskolor och skolor i Nykvarn. Detta samarbete regleras i ett avtal mellan Södertälje kommun och Nykvarn kommun.

Gå till menyn Boka program här. Där finns viktig information om hur ni bokar och vad som händer efter att webbokningen är stängd.

På sidan Boka program här finns en länk BOKA HÄR som går direkt till bokningsformuläret. Länken är endast synlig och tillgänglig under bokningsperioden.

I Kultur i förskolan och skolan Scenkonst finns det av förskolor och skolor utsedda kulturutvecklare på förskolor och skolor i Södertälje och Nykvarn.

dagsläget finns det omkring 139 kulturutvecklare fördelat på 81 pedagoger i förskolan och 58 pedagoger i skolan.

Här följer information om uppdraget som kulturutvecklare:

Pedagoger på förskolor och skolor kan vara kulturutvecklare. Oftast är det en pedagog per arbetslag som skolan eller förskolan har utsett till kulturutvecklare.

För att vara kulturutvecklare krävs det att du har tillgång till internet och e-post som är våra huvudsakliga informationskanaler.

Det huvudsakliga uppdraget är att sprida information vidare till sina kollegor om aktuella scenkonstprogram, bokningsförfarande, restplatser till föreställningar med mera. 

Under första veckan i varje månad skickas ett digitalt nyhetsbrev till alla kulturutvecklare. I nyhetsbrevet finns aktuell information om utbudet, extrainsatta program, ansökningstider, restplatser till program med mera. 

Nyhetsbrevet kan skrivas ut och sättas upp i personalrummet och skickas vidare via e-post till alla i arbetslaget.

Utöver nyhetsbrevet får kulturutvecklarna aktuell information fortlöpande via e-post. 

Alla kulturutvecklare ska vara registrerade hos oss. Har ni ingen anmäld kulturutvecklare sen tidigare, men nu utsett en person, så kan ni anmäla det till oss via e-post.

När någon avslutar sitt uppdrag och ni har utsett en ny kulturutvecklare så ska även det meddelas till oss via e-post. 

Alla nyanmälda kulturutvecklare får ett välkomstbrev med information om vad uppdraget som kulturutvecklare innebär.

Vill du veta mer? Kontakta Pia Johansson om det är något ni undrar över kring uppdraget som kulturutvecklare.

En gång per termin bjuds kulturutvecklarna i förskolan in till möte för att stämma av, få information och diskutera kring kultur i förskolan.

I dagsläget har vi inget möte för kulturutvecklare i skolan på grund av för lågt intresse. Istället skickar vi ut en förfrågan om hur terminen har varit via e-post.

Kulturutvecklarmötena för förskolan är uppdelade på två tillfällen. Ett möte för förskolan i Nykvarn och ett möte för förskolan i Södertälje. 

Information om vårens möten finns i programutbuden samt här nedan.

Ni kan anmäla er till mötet via webbokningen under bokningsperioden och därefter via e-post till pia.a.johansson@sodertalje.se

Vi pratar om vårens scenkonstprogram och om verksamheten inför hösten 2019.

Plats: Eriks rum i biblioteket  i Nykvarn 
Datum: Onsdag 24 april
Tid: Kl.09.30 – 10.30 
Sista anmälningsdag: onsdag 10 april
Ni kan anmäla er till mötet via webbokningen under bokningsperioden och därefter via e-post till pia.a.johansson@sodertalje.se

 

Vi pratar om vårens scenkonstprogram och om verksamheten inför hösten 2019.

Plats: Harmoni, plan 1 i Stadshuset. 
Datum: torsdag 25 april.
Tid: Kl.08.30 - 10.00
Sista anmälningsdag: onsdag den 10 april.
Ni kan anmäla er till mötet via webbokningen under bokningsperioden och därefter via e-post till pia.a.johansson@sodertalje.se

 

Aktuellt

Program vecka 17

Kulturutvecklarmöte för förskolan i Nykvarn
24 april, Eriks rum i Nykvarns bibliotek

Kulturutvecklarmöte för förskolan i Södertälje
25 april, Harmoni i Södertälje stadshus

Musiklådan
4 april - 6 maj på Kvarnbergets förskola

Information
Webbokningen för höstens scenkonstprogram och skolbio öppnas den 21 maj.