Om Scenkonst & skolbio

Varje termin får barn och unga i förskolor och skolor i Södertälje kommun ta del av olika scenkonst - och skolbioprogram. Det kan vara film, musik, teater- och dansföreställningar. Verksamheten är en del av Södertälje kommuns verksamhet Kultur i förskolan och skolan. 

Bokning av scenkonstprogram och skolbio sker under en begränsad tid via ett formulär på denna hemsida, se Boka program här.

Bokning för hösten 2021 var öppen 20 maj - 24 augusti.

 

Om Scenkonst & skolbio

Om programutbudet hösten 2021

I menyn finns alla program presenterade i fyra olika åldersindelningar.

Under menyerna Program för förskolan finns förskolans alla program.

Under de tre menyerna Program för F - åk 9 finns alla program för respektive årskurs.

Hela skolbioutbudet finns även samlat under menyn Skolbio.

Information om höstens kulturutvecklarmöten för förskola och skola hittar ni i programutbudet och under menyn Kulturutvecklarmöten samt i menyn Kulturutvecklare här nedan.

Vilka kan boka program?

Kultur- och fritidskontoret (KOF) och Utbildningskontoret (UK) erbjuder programmen kostnadsfritt för förskolor och skolor i Södertälje. Scenkonstprogram och skolbio kan även bokas av friförskolor och friskolor inom Södertälje kommun. 

 

Hur bokas programmen?

Gå till menyn Boka program här. Där finns viktig information om hur ni bokar och vad som händer efter att webbokningen är stängd.

På sidan Boka program här går ni vidare till undermenyn BOKA HÄR - bokningsformulär.

På den sidan finns en länk BOKA HÄR som går direkt till bokningsformuläret. Länken är endast synlig och tillgänglig under bokningsperioden.

 

Publikantal/Coronaviruset Covid-19

Publikantal hösten 2021
Publikantal på föreställningarna kan ändras om det under hösten finns restriktioner om detta på grund av Corona pandemin.

Källor för vidare information coronaviruset/Covid-19

Folkhälsomyndigheten

Krisinformation.se

1177.se

Södertälje kommuns information

Om Kulturutvecklare och Kulturutvecklarmöten

I verksamheten Scenkonst & skolbio finns det av förskolor och skolor utsedda kulturutvecklare på respektive förskola och skola.

Här följer information om uppdraget som kulturutvecklare:

Vem kan bli kulturutvecklare

Pedagoger på förskolor och skolor kan vara kulturutvecklare. Oftast är det en pedagog per arbetslag som skolan eller förskolan har utsett till kulturutvecklare.

För att vara kulturutvecklare krävs det att du har tillgång till internet och e-post som är våra huvudsakliga informationskanaler.

Vad gör en kulturutvecklare

Det huvudsakliga uppdraget är att sprida information vidare till sina kollegor om aktuella scenkonstprogram, skolbioföreställningar, bokningsförfarande, restplatser till föreställningar med mera. 

Kontinuerligt görs det e-post utskick till alla kulturutvecklare med aktuell information om utbudet, extrainsatta program, ansökningstider, restplatser till program med mera. 

Informationsbreven kan exempelvis skrivas ut och sättas upp i personalrummet samt skickas vidare via e-post till alla i arbetslaget.

I uppdraget som kulturutvecklare ingår det att delta på Kulturutvecklarmöten som är en gång per termin.

Anmäla nya kulturutvecklare

Alla kulturutvecklare ska vara registrerade hos oss. Har ni ingen anmäld sen tidigare, men nu utsett en person, så kan ni anmäla det till oss via e-post.

När någon avslutar sitt uppdrag och ni har utsett en ny kulturutvecklare så ska även det meddelas till oss via e-post. 

Alla nyanmälda kulturutvecklare får ett välkomstbrev med information om vad uppdraget innebär.

Vill du veta mer? Kontakta Pia Johansson om det är något ni undrar över kring uppdraget som kulturutvecklare.

Kulturutvecklarmöten varje termin

En gång per termin bjuds alla kulturutvecklare i förskolan och skolan in till möte för att stämma av, få information och diskutera kring kultur i förskolan och skolan.

Kulturutvecklarmötena är uppdelade på två möten, ett för förskolan och ett för skolan. 

Information om höstens möten finns i programutbuden samt här nedan.

Ni kan anmäla er till mötet via webbokningen under bokningsperioden och därefter via e-post till pia.a.johansson@sodertalje.se

Kulturutvecklarmöte 20 oktober för förskolan

Kulturutvecklarmöte för förskolan

Vi pratar om höstens scenkonstprogram och om verksamheten inför våren 2022.

Plats: salen Harmoni, plan 1 i Södertälje stadshus
Datum: onsdag den 20 oktober.
Tid: Kl.08.30 - 10.00

Sista anmälningsdag: måndag 11 oktober.
Ni kan anmäla er till mötet via webbokningen under bokningsperioden och därefter via e-post till pia.a.johansson@sodertalje.se

 

Kulturutvecklarmöte 21 oktober för skolan

Kulturutvecklarmöte för skolan

Vi pratar om höstens scenkonstprogram och om verksamheten inför våren 2022.

Plats: salen Harmoni, plan 1 i Södertälje stadshus
Datum: torsdag den 21 oktober.
Tid: Kl.15.30 - 17.00

Sista anmälningsdag: måndag 11 oktober.
Ni kan anmäla er till mötet via webbokningen under bokningsperioden och därefter via e-post till pia.a.johansson@sodertalje.se