Om Scenkonst & skolbio

Varje termin får barn och unga i förskolor och skolor i Södertälje och Nykvarn kommun ta del av en mängd olika scenkonstprogram i verksamheten Kultur i förskolan och skolan Scenkonst & skolbio. Det kan vara film, musik, teater- och dansföreställningar.

Foto: Isak Stockås, från föreställningen Tråkmånsafton med Kompani Giraff

Scenkonst & skolbio är en del av Södertälje kommuns verksamhet Kultur i förskolan och skolan och tar emot omkring 45 000 platsansökningar varje läsår och av dessa fördelas ungefär 20 000 platser varje läsår.

Bokning av scenkonstprogram och skolbio sker via ett formulär på denna hemsida, se Boka program här. Webbokningen av scenkonstprogram och skolbio hösten 2019 var öppen 16 maj - 28 augusti.

I menyn finns alla program presenterade i fem olika åldersindelningar.

Under menyerna Program för förskolan och Program för förskoleklass finns förskolans respektive förskoleklassernas alla program.

Under de tre menyerna Program för åk 1 - 9 finns alla program för respektive årskurs.

Hela skolbioutbudet finns även samlat under menyn Skolbio för förskola & skola.

Information om höstens kulturutvecklarmöten för förskolan hittar ni i förskolans programutbud och under menyn Kulturutvecklarmöten samt i menyn Kulturutvecklare här nedan.

Kultur- och fritidskontoret (KOF) erbjuder programmen kostnadsfritt för förskolor och skolor i Södertälje. Scenkonstprogram och skolbio kan även bokas av friförskolor och friskolor inom Södertälje kommun. 

Scenkonstprogram och skolbio erbjuds även till förskolor och skolor i Nykvarn. Detta samarbete regleras i ett avtal mellan Södertälje kommun och Nykvarn kommun.

Gå till menyn Boka program här. Där finns viktig information om hur ni bokar och vad som händer efter att webbokningen är stängd.

På sidan Boka program här går ni vidare till undermenyn BOKA HÄR - bokningsformulär.

På den sidan finns en länk BOKA HÄR som går direkt till bokningsformuläret. Länken är endast synlig och tillgänglig under bokningsperioden.

 

I Kultur i förskolan och skolan Scenkonst & skolbio finns det av förskolor och skolor utsedda kulturutvecklare på respektive förskola och skola.

I dagsläget (år 2019) finns det 123 kulturutvecklare fördelat på 80 pedagoger i förskolan och 43 pedagoger i skolan.

Här följer information om uppdraget som kulturutvecklare:

Pedagoger på förskolor och skolor kan vara kulturutvecklare. Oftast är det en pedagog per arbetslag som skolan eller förskolan har utsett till kulturutvecklare.

För att vara kulturutvecklare krävs det att du har tillgång till internet och e-post som är våra huvudsakliga informationskanaler.

Det huvudsakliga uppdraget är att sprida information vidare till sina kollegor om aktuella scenkonstprogram, bokningsförfarande, restplatser till föreställningar med mera. 

Kontinuerligt görs det e-post utskick till alla kulturutvecklare med aktuell information om utbudet, extrainsatta program, ansökningstider, restplatser till program med mera. 

Informationsbreven kan exempelvis skrivas ut och sättas upp i personalrummet samt skickas vidare via e-post till alla i arbetslaget.

 

Alla kulturutvecklare ska vara registrerade hos oss. Har ni ingen anmäld sen tidigare, men nu utsett en person, så kan ni anmäla det till oss via e-post.

När någon avslutar sitt uppdrag och ni har utsett en ny kulturutvecklare så ska även det meddelas till oss via e-post. 

Alla nyanmälda kulturutvecklare får ett välkomstbrev med information om vad uppdraget innebär.

Vill du veta mer? Kontakta Pia Johansson om det är något ni undrar över kring uppdraget som kulturutvecklare.

En gång per termin bjuds kulturutvecklarna i förskolan in till möte för att stämma av, få information och diskutera kring kultur i förskolan.

Sen läsåret 2018 har vi inget möte för kulturutvecklare i skolan på grund av för lågt intresse. Istället skickar vi ut en förfrågan om hur terminen har varit via e-post.

Kulturutvecklarmötena för förskolan är uppdelade på två tillfällen. Ett möte för förskolan i Nykvarn och ett möte för förskolan i Södertälje. 

Information om höstens möten finns i programutbuden samt här nedan.

Ni kan anmäla er till mötet via webbokningen under bokningsperioden och därefter via e-post till pia.a.johansson@sodertalje.se

Vi pratar om höstens program och om verksamheten inför våren 2020.

Plats: Harmoni, plan 1 i Stadshuset. 
Datum: tisdag 12 november
Tid: Kl.08.30 - 10.00
Sista anmälningsdag: tisdag den 5 november.
Ni kan anmäla er till mötet via webbokningen under bokningsperioden och därefter via e-post till pia.a.johansson@sodertalje.se

 

Vi pratar om höstens program och om verksamheten inför våren 2020.

Plats: Eriks rum i biblioteket  i Nykvarn 
Datum: onsdag 13 november
Tid: Kl.09.30 – 10.30 
Sista anmälningsdag: tisdag den 5 november
Ni kan anmäla er till mötet via webbokningen under bokningsperioden och därefter via e-post till pia.a.johansson@sodertalje.se

 

Aktuellt

Program vecka 38

Varför? Därför. Annars... med Teater Tre
16- - 18 september på Oktoberteatern

Varför? Därför. Annars... med Teater Tre
19 september på Qulturum i Nykvarn

Musiklådan
5 september - 3 oktober på Valla förskola

Minibio
5 september - 3 oktober på Lina grundskola

Minibio
5 september - 3 oktober på Tom Tits förskola


Restplatser till höstens program finns till ett fåtal föreställningar.