Om Scenkonst & skolbio

Foto: Martin Skoog, från föreställningen Kurt och Kio med Teater Tre.

Varje termin får barn och unga i förskolor och skolor i Södertälje och Nykvarn kommun ta del av olika scenkonst - och skolbioprogram. Det kan vara film, musik, teater- och dansföreställningar.

Scenkonst & skolbio är en del av Södertälje kommuns verksamhet Kultur i förskolan och skolan och tar emot omkring 50 000 platsansökningar varje läsår och av dessa fördelas ungefär 18 000 platser varje läsår.

Bokning av scenkonstprogram och skolbio sker under en begränsad tid via ett formulär på denna hemsida, se Boka program här. Bokningen för våren 2020 var öppen 14 november 2019 - 15 januari 2020.

Om Scenkonst & skolbio

Om programutbudet våren 2020

I menyn finns alla program presenterade i fem olika åldersindelningar.

Under menyerna Program för förskolan och Program för förskoleklass finns förskolans respektive förskoleklassernas alla program.

Under de tre menyerna Program för åk 1 - 9 finns alla program för respektive årskurs.

Hela skolbioutbudet finns även samlat under menyn Skolbio för förskola & skola.

Information om vårens kulturutvecklarmöten för förskolan hittar ni i förskolans programutbud och under menyn Kulturutvecklarmöten samt i menyn Kulturutvecklare här nedan.

Vilka kan boka program?

Kultur- och fritidskontoret (KOF) erbjuder programmen kostnadsfritt för förskolor och skolor i Södertälje. Scenkonstprogram och skolbio kan även bokas av friförskolor och friskolor inom Södertälje kommun. 

Scenkonstprogram och skolbio erbjuds även till förskolor och skolor i Nykvarn. Detta samarbete regleras i ett avtal mellan Södertälje kommun och Nykvarn kommun.

Hur bokas programmen?

Gå till menyn Boka program här. Där finns viktig information om hur ni bokar och vad som händer efter att webbokningen är stängd.

På sidan Boka program här går ni vidare till undermenyn BOKA HÄR - bokningsformulär.

På den sidan finns en länk BOKA HÄR som går direkt till bokningsformuläret. Länken är endast synlig och tillgänglig under bokningsperioden.

 

Om Kulturutvecklare och Kulturutvecklarmöten

I Kultur i förskolan och skolan Scenkonst & skolbio finns det av förskolor och skolor utsedda kulturutvecklare på respektive förskola och skola.

Här följer information om uppdraget som kulturutvecklare:

Vem kan bli kulturutvecklare

Pedagoger på förskolor och skolor kan vara kulturutvecklare. Oftast är det en pedagog per arbetslag som skolan eller förskolan har utsett till kulturutvecklare.

För att vara kulturutvecklare krävs det att du har tillgång till internet och e-post som är våra huvudsakliga informationskanaler.

Vad gör en kulturutvecklare

Det huvudsakliga uppdraget är att sprida information vidare till sina kollegor om aktuella scenkonstprogram, skolbioföreställningar, bokningsförfarande, restplatser till föreställningar med mera. 

Kontinuerligt görs det e-post utskick till alla kulturutvecklare med aktuell information om utbudet, extrainsatta program, ansökningstider, restplatser till program med mera. 

Informationsbreven kan exempelvis skrivas ut och sättas upp i personalrummet samt skickas vidare via e-post till alla i arbetslaget.

I uppdraget som kulturutvecklare ingår det att delta på Kulturutvecklarmöten som är en gång per termin.

 

Anmäla nya kulturutvecklare

Alla kulturutvecklare ska vara registrerade hos oss. Har ni ingen anmäld sen tidigare, men nu utsett en person, så kan ni anmäla det till oss via e-post.

När någon avslutar sitt uppdrag och ni har utsett en ny kulturutvecklare så ska även det meddelas till oss via e-post. 

Alla nyanmälda kulturutvecklare får ett välkomstbrev med information om vad uppdraget innebär.

Vill du veta mer? Kontakta Pia Johansson om det är något ni undrar över kring uppdraget som kulturutvecklare.

Kulturutvecklarmöten varje termin

En gång per termin bjuds alla kulturutvecklare i förskolan och skolan in till möte för att stämma av, få information och diskutera kring kultur i förskolan och skolan.

Sen läsåret 2018 har vi inte haft något möte för kulturutvecklare i skolan på grund av för lågt intresse. Men nu prövar vi att återinföra mötet för skolan för att se om intresset finns att delta.

Kulturutvecklarmötena för förskolan och skolan är uppdelade på tre möten. Ett möte för skolan i Södertälje och Nykvarn, ett möte för förskolan i Nykvarn och ett möte för förskolan i Södertälje. 

Information om vårens möten finns i programutbuden samt här nedan.

Ni kan anmäla er till mötet via webbokningen under bokningsperioden och därefter via e-post till pia.a.johansson@sodertalje.se

Kulturutvecklarmöte 15 april för förskolan i Nykvarn

Kulturutvecklarmöte

Vi pratar om vårens scenkonstprogram. Detta är det sista mötet och vi avslutar vårt samarbete. Nykvarn kommun har sagt upp avtalet våra kommuner emellan vilket betyder att från och med hösten 2020 ingår inte Nykvarn kommun i vår verksamhet.

Plats: Tallbackens förskola i Nykvarn 
Datum: onsdag 15 april
Tid: Kl.09.30 – 10.30 
Sista anmälningsdag: måndag 6 april.
Ni kan anmäla er till mötet via webbokningen under bokningsperioden och därefter via e-post till pia.a.johansson@sodertalje.se

 

Kulturutvecklarmöte 16 april för förskolan i Södertälje

Kulturutvecklarmöte

Vi pratar om vårens program och om verksamheten inför hösten 2020.

Plats: Harmoni, plan 1 i Stadshuset. 
Datum: torsdag 16 april
Tid: Kl.08.30 - 10.00
Sista anmälningsdag: måndag 6 april.
Ni kan anmäla er till mötet via webbokningen under bokningsperioden och därefter via e-post till pia.a.johansson@sodertalje.se

 

Kulturutvecklarmöte 22 april för skolan i Södertälje & Nykvarn

Kulturutvecklarmöte

Vi pratar om vårens scenkonstprogram och om verksamheten inför hösten 2020.

Plats: salen Fuga, plan 1 i Södertälje stadshus
Datum: onsdag den 22 april
Tid: Kl.15.30 - 17.00

Sista anmälningsdag: måndag den 6 april.
Ni kan anmäla er till mötet via webbokningen under bokningsperioden och därefter via e-post till pia.a.johansson@sodertalje.se