Film i skola och förskola

Projektet Film i skola och förskola är ett utvecklingsarbete av skolbion i Södertälje kommun med mål att öka intresset för gemensamma upplevelser med film i fokus.

Kultur i förskolan och skolans programverksamhet scenkonst har sökt i tre omgångar och fått beviljat ekonomiskt stöd av Svenska Filminstitutet (SFI) för utveckling av skolbio för skola och förskola för verksamhetsåren 2014 - 2016.

SFI:s ekonomiska stöd ger verksamheten möjlighet att fortsätta sitt utvecklingsarbete av skolbion för barn och unga i Södertälje och Nykvarn. 

Södertälje kommun har under tidigare år sporadiskt visat skolbio under åren. Ambition är nu att lyfta denna kulturform och göra en nysatsning med fler högkvalitativa filmvisningar för alla årskurser inom skolan.

Hösten 2012 startade Kultur i förskola och skola/scenkonst med Minibio, kallad Minibiolåda innehållande 15 titlar med tillhörande handledning. Minibiolådan har cirkulerat veckovis på förskolor, varannan termin i Södertälje och varannan termin i Nykvarn. 

Under 2014 utökas utbudet med ytterligare en Minibiolåda innehållande 16 titlar och handledning. Detta möjliggör att både Nykvarn och Södertälje har en Minibiolåda som cirkulerar veckosvis varje termin. 

För verksamhetsåren 2015 - 2016 har projektet Film i skola och förskola beviljats stöd för fortsatt utvecklingsarbete.

-  Projektet är en nysatsning och utvecklinga av skolbio i Södertälje kommun, med förhoppning om att öka intresset för gemensamma upplevelser med film i fokus. Efter höstterminen 2014 skolbiovisningar gjordes en utvärdering som låg till grund för vidare arbete med fördjupad filmkunskap, som till exempelt filmanalys och övrig pedagogisk och filmkulturell verksamhet under verksamhetsåret 2015. Verksamhetsåret 2016 har temat Svenska filmklassiker.

- Visa högkvalitativ film för barn och unga på Estrad i Södertälje stadsscen med modern bioteknik och komfort.

- Bidra till att barn från olika delar av kommunen och de yttre kommundelarna träffas och skapar nya kontakter kring filmkonsten.

- Arbeta för att barn i tidig förskoleålder får ta del av kvalitativ och handledd filmkultur på den egna förskolan med hjälp av minibio.

 Utveckla filmkulturen och öka intresset hos pedagoger att arbeta med film som pedagogiskt verktyg.

- Visa högkvalitativ film med pedagogiskt innehåll.

- Möjliggöra att barn från olika delar av kommunen och med olika kulturella bakgrunder får chans till gemensamma upplevelser med film i fokus.

- Integrera skolbio som en del av det fasta kulturella utbudet för barn inom skola i Södertälje kommun.

- Säkerställa att elever i samtliga årskurser i kommunens skolor får möjlighet att ta del av utbudet inom skolbio.

- Säkerställa att samtliga förskolebarn i samtliga förskolor i Södertälje och Nykvarn får ta del av minibioutbudet under minst en vecka per termin.

Scenkonstprogrammet för förskolan och skolan i Södertälje och Nykvarn har ca 24 000 besökare per läsår och tar emot omkring 66 600 platsansökningar under ett läsår.

Skolbio vänder sig till samtliga skolbarn (inklusive särskola) i Södertälje kommun från förskoleklass till och med årskurs 9. Under 2014 -2016 kommer ca 24 400 skolbioplatser ha erbjudits för förskolan och skolan. I dessa siffror ingår även barn och unga från Nykvarns kommun, vilket regleras via avtal mellan Nykvarn kommun och Södertälje kommun.

Minibio vänder sig till samtliga barn inom förskola i Södertälje och Nykvarn. Genom att utöka utbudet med ytterligare 16 titlar ökas antalet filmvisningar för alla förskolor varje år.

Södertälje kommun har totalt ca 15 000 barn och ungdomar i berörda målgrupper.

Pelle Svanslös (förskoleklass - åk 1)
Resan till Melonia (åk 2 - 3)
Glasblåsarns barn (åk 4 - 5)
Fucking Åmål (åk 6 - 9)
Elina - som om jag inte fanns (åk 1 - 2)
Åke och hans värld (åk 3)
Barnen från Frostmofjällen (åk 4 - 5)
En kärlekshistoria (åk 6 - 9) 

Emil och Ida i Lönneberga (5 år - åk 2) 
Gattu (åk 3 - 4) 
The weight of Elephants (åk 5) 
Mamma, jag älskar dig (åk 6 - 7) 
Mästerskapet (åk 8 - 9)
Krakel Spektakel (5 år - åk 1) 
På väg till skolan (åk 2 - 3) 
The Contest (åk 4 - 5) 
Kick it! (åk 6) 
Regret (åk 7 - 9)

En katt i Paris (förskoleklass - åk 1)
Victor och Josefine (åk 2 - 3)
Kick it! (åk 4 - 5)
Kauwboy (åk 5 - 6)
The Rocket (åk 6 - 7)
Jag kallas Ernesto (åk 8 - 9)
Angered United (åk 8 - 9)  
Bram med myror i brallan (förskoleklass - åk 3)
Kraschlandningen (åk 4)
I am eleven (åk 5)
Tomboy (åk 6)
Kaddish för en vän (åk 7)
You and me forever (åk 8 - 9)