Tom Tits experiment

Fotografi på barn som deltar i ett experiment på Tom Tits i Södertälje.

Tom Tits Experiment vill vara ett komplement till den skolförlagda undervisningen i förskola och skola. Du som är verksam i förskola och skola i Södertälje kommun kan besöka oss kostnadsfritt med din klass måndag-fredag under terminerna. Arbeta, undersök och fördjupa er i alla experiment. 

Alla skolor i Södertälje har möjlighet att måndag-fredag besöka oss kostnadsfritt (Södertälje kommun står för kostnaden) med sina klasser. Det här avtalet med kommunen omfattar all utbildningsverksamhet i Södertälje kommun, både friskolor och kommunala skolor, från förskola till gymnasium. Du som lärare ska ha gått vår introduktionsutbildning alternativt motsvarande utbildning hos oss för att få göra dessa kostnadsfria besök.

Ett bra sätt att ta sig an vår stora utställning är att använda våra uppdragskort, "Tänk & Testa", som finns i flera olika teman. Korten kan laddas ner gratis före besöket.

Bokningsbara skolprogram

Fördjupa elevernas lärande med ett av våra många skolprogram. Tom Tits skolprogram är utformade för att vara ett fördjupande komplement till undervisningen i förskola och skola. Alla våra program utgår från läroplanen och kan anpassas till er grupps förkunskaper och förutsättningar. Programmen leds av våra erfarna utställningsvärdar.

Fortbildning för lärare

Tom Tits erbjuder fortbildningar för yrkesverksamma pedagoger. Vid flera tillfällen under läsåret bjuder vi in till kostnadsfria inspirationskvällar för lärare.

Läs mer, anmäl er till en fortbildning eller boka ert skolprogram här

Följ gärna vår Facebook-grupp för pedagoger

Kontakta oss gärna om du har frågor eller funderingar! utbildning@tomtit.se

 

Hitta hit:

Storgatan 33
151 36 Södertälje