Skolval 2021

Har du barn som ska börja i förskoleklass till hösten? Då måste du göra ett aktivt skolval för att kunna påverka vilken skola ditt barn kommer att börja i.

Valet gör du mellan 1 och 31 januari i vår e-tjänst.

Du som vårdnadshavare har rätt att önska skola för ditt barn.
Utbildningskontoret hanterar bara valen till den kommunala grundskolan i
Södertälje kommun. 

Om du inte gör någon ansökan eller om det inte finns ledig plats på något av dina önskemål, kommer vi att erbjuda ditt barn plats på en skola nära hemmet.

Det behöver dock inte betyda att det är den skola som ligger närmast hemmet om det finns fler skolor i närområdet.

Vill du att ditt barn ska gå i en friskola eller i en skola i annan kommun söker du direkt till dem. Observera att om du väljer en eller flera friskolor ska du skriva in dessa bland dina önskemål i ansökan.