Om Campus Telge

Campus Telge samverkar med det omgivande samhället. Vi arbetar i olika nätverk för att utveckla Campus Telge, där kommunen, näringsliv och högskolorna samverkar. Det är ett viktiga forum för att gemensamt verka för att skapa nya utbildningar till Södertälje och att utveckla olika former av samarbeten som gynnar studenter och medborgare.

Högskolesatsning

Södertälje är en stad med traditioner som skolstad men är även känd för att utveckla ny och innovativ pedagogik. Sjukhuset i Södertälje liksom många andra institutioner är beroende av att det finns välutbildad personal inom vård och omsorg.

De högskolor vi samarbetar med medverkar till Södertäljes framtida utveckling genom utbildningar inom bland annat pedagogik och vård och omsorg.

Scania och AstraZeneca båda globala företag med behov av högutbildad personal inom teknik och andra områden.

Näringslivet

Campus Telge samarbetar med näringslivet på många olika plan bland annat så erbjuds studenter studiebesök, lunchföreläsningar, examensarbeten, stipendier och även praktikplatser hos olika företag i regionen. Scania och Astra Zeneca är två storföretag som samverkar tätt med högskolan därutöver samarbetar Campus Telge med Handelskammaren med flera organisationer och företag.

Lärutbildningen samverkar med upplevelsecentret Tom Tits för hur man kan förmedla lusten för teknik och naturvetenskap på ett lekfullt sätt i pedagogiken. Under utbildningen förläggs flera utbildningstillfällen på Tom Tits, bland annat har lärarstudenterna fått konstruera självgående roliga produkter.

Södertälje kommun

Södertälje kommun ser högskolan som en viktig del i Södertäljes framtida utveckling. Högskolan medverkar till att skapa tillväxt, ger utbildad arbetskraft både för kommunen och näringslivet och ger medborgarna möjlighet att utbilda sig på hemmaplan. Kommunen är en aktiv samarbetspart i Campus Telges utveckling tillsammans med högskolorna och näringslivet.

En naturlig del i utbildningen för lärarstudenter är att vara ute på praktik i skolor och förskolor så kallad verksamhetsförlagd utbildning. Skolorna i Södertälje har ett nära samarbete med lärarprogrammet. Studenterna tycker att det är mycket berikande att vara ute i verkligheten och kunna omsätta teori till praktik.

Skolor

Campus Telge samarbetar med olika gymnasieskolor för att visa olika alternativ till högre studier och även praktiskt presentera vad det innebär att studera på högskolan.

Studievägledare i hela Stockholmsregionen bjuds in till informationsträffar. Då ger programansvariga, studievägledare, studenter och näringslivet aktuell information.

Därutöver anordnar vi till exempel Öppet Hus och möjlighet att få följa en student under en dag med fler aktiviteter.