Student

I Södertälje är vi stolta över Campus Telge och våra studenter. Vi hoppas att både du som är ny och du som fortsätter dina studier ska trivas och känna dig riktigt varmt välkommen till ett nytt läsår.

Telge Bostäder har student/korttidsboenden som du som står i deras bostadskö kan få hyra. Läs mer på Telge Bostäder.

Hos den nationella bostadsförmedlingen Hyra Bostad kan du se alla lediga lägenheter hos de privata hyresvärdarna i Södertälje.

Läs mer på Hyra Bostad Södertälje.

Vill du ha mer information om programmen är du välkommen att höra av dig till personalen på Campus Telge.

Man kan även ta en direktkontakt med de högskolorna som anordnar utbildningarna.

Utbildningsledare - Åsa Vidman
E-post: asavin@hig.se
Läs mer på www.hig.se

Studievägledare - Eva Einarsdotter
E-post: eva.einarsdotter@kau.se
Läs mer på www.kau.se

Studievägledare - Sofie Buskqvist
E-post: sofie.buskqvist@kau.se
Läs mer på www.kau.se

Programansvarig - Erik Grönlund
E-post: erik.gronlund@miun.se
Läs mer på www.miun.se

Studievägledare - Maud Andersson
Tel: 016-15 32 42
E-post: maud.andersson@mdh.se
Läs mer på www.mdh.se

Studieplatser finns i akademiska stråket och i grupprummen. Grupprum bokas i receptionen.

Du kan köpa kaffe, te, smörgåsar, frukt och fikabröd i cafeterian på Campus Telge och i lunchrestaurangen kan du köpa varm mat.
För medhavd mat hänvisas till plan 1 där det finns kylskåp och mikrovågsugnar att låna för medhavd mat.

För allas trevnad; Tänk på att diska efter dig och att hålla rent och snyggt.

Det är inte tillåtet med förtäring i grupprummen. Kaffebryggare och vattenkokare får inte användas på andra ställen än i fikarummet på plan 1.

Parkeringsplatser med timparkering finns ovanför TomTits samt i kallgaraget på Forskargatan/Karlhovsvägen.

Om du behöver göra någon utskrift/kopiera eller skanna så vänder du dig till receptionen. För utskrifter krävs att du har dokumentet som PDF-fil i A4-format på en USB-sticka. Betalning sker med kort i receptionen.

Det finns flera olika slags stipendier som du som studerar vid Campus Telge kan 

Har du tydlig anknytning till Södertälje?
Har du genomgått grundskola och gymnasieskola med goda betyg?
Har du studerat minst ett år vid universitet/högskola eller motsvarande?
Då kan du söka stipendium från Sancta Ragnhilds Gille, mer information hittar du här.

Alla har rätt att leva ett fritt och självständigt liv oavsett fysiska förutsättningar och oavsett ålder. Jimmy Dahlstens Fond vill hjälpa entreprenörer och visionärer att förverkliga idéer som skapar nya möjligheter personer med nedsatt rörlighet. Målet är att stödja projekt som, om de förverkligas, kan hjälpa många människor till en bättre livskvalitet. Läs mer om stipendiet här.

Som medlem i Lärarförbundet har du chansen att söka flera stipendier. Läs mer om stipendierna här.

För att lyckas med dina studier behöver du hitta sätt att inhämta och bearbeta information på ett effektivt sätt. På den här sidan samlar vi information som rör studieteknik.

Det är bara att ta till sig av informationen, allt för att du ska få ut så mycket som möjligt av dina studier!

Linnéuniversitetet har tagit fram en film så på ett enkelt och pedagogiskt vis förklarar vad studieteknik är och innebär. Se filmen på YouTube

Här nedan finns information för dig som vill tentera på Campus Telge. Glöm inte att ta med giltig legitimation till tentamenstillfället.

Distansstudenter som läser någon av de program eller kurser som ges på Campus Telge får information om tentamen från respektive högskola.

De program som för tillfället ges via Campus Telge är:

 • Ekoteknikprogrammet (180 hp) och det Internationella masterprogrammet i ekoteknik och hållbar utveckling (120 hp) vid Mittuniversitetet
 • Förskollärarprogrammet (210 hp) vid Karlstads universitet
 • Grundlärarprogrammet: Förskoleklass och grundskolans årskurs 1–3 (240 hp) vid Karlstads universitet
 • Grundlärarprogrammet: Grundskolans årskurs 4–6 (240 hp) vid Karlstads universitet
 • Sjuksköterskeprogrammet (180 hp) vid Mälardalens högskola
 • Socionomprogrammet (210 hp) vid Högskolan i Gävle

Studenter vid Högskolan i Gävle ska anmäla sig till campustelge@sodertalje.se senast 10 arbetsdagar före tentamen, annars får de inte skriva tentamen.

Anmälan om att skriva tentamen skall innehålla namn, personnummer, datum och tidpunkt för tentamen samt kurskod/tentamenskod.

Studenter vid Mittuniversitetet ska anmäla sig till campustelge@sodertalje.se senast 10 arbetsdagar före tentamen, annars får de inte skriva tentamen. Detta gäller även om studenten kan anmäla sig senare till Mittuniversitetet.

Anmälan om att skriva tentamen skall innehålla namn, personnummer, datum och tidpunkt för tentamen samt tentamenskod, samt om tentamen görs inom ramen för Ekoteknikprogrammet eller Masterprogrammet i ekoteknik.

Du som läser på distans vid Karlstads universitet har möjlighet att göra tentamen vid Campus Telge. Denna möjlighet upphör 2016-04-30. Obs! Detta berör inte de lärarstudenter som är antagna/registrerade på Campus Telge.

För att göra tentamen ska du anmäla dig till tentan på ”Min sida” och där välja ”Södertälje” i rullisten så snart som möjligt och allra senast 14 dagar före tentan. Därefter sköter tentamenssamordnaren på Karlstads universitet bokning till lärcentra, översändning av tentamen etc.

Campus Telges tentamensavgift är 500 kr.

OBS! Tänk på att avanmäla dig i god tid om du har förhinder och inte kan komma. Om du inte avanmält dig innan tentamenstillfället så blir du tvungen att betala dagen innan tentamen vid nästa tentamenstillfälle.

Campus Telge erbjuder tentamensmöjligheter för dig, även om du inte är inskriven som student på Campus Telge. OBS! Du behöver studera på en högskola eller universitet och antingen vara skriven (folkbokförd) i, eller arbeta i, Södertälje för att få skriva tentamen på Campus Telge.

Om du inte bor eller jobbar i Södertälje kan du försöka kontakta Xenter lärcentrum i Tumba (www.xenter.se, tel. 08-530 623 70) alternativt Campus Nyköping i Nyköping (www.campusnykoping.se, tel. 0155-24 87 85) för att fråga om du får skriva tentamen där.

Tentamensavgiften är 500 kronor.

Din högskola/universitetet måste också godkänna att du får tentera på Campus Telge.

Gör så här

 1. Kontakta ansvarig lärare och kontrollera att det är okej att skriva tentan på Campus Telge.
 2. Ladda ner filen Blankett för Personuppgifter_ distansstudenter_CT_2016_04-20
 3. Öppna filen med Acrobat Reader och spara filen på din dator.
 4. Fyll i blanketten och spara filen igen.
 5. Bifoga den ifyllda blanketten i ett mail som du skickar till reception.snackviken@eurest.se. I mejlet skriver du att du vill tentera på Campus Telge.
 6. Därefter får du svar om det går bra att tentera på Campus Telge.

OBS: Du måste kontakta oss senast två veckor innan tentamenstillfället. Tentamensavgiften är 500 kronor.

OBS! Tänk på att avanmäla dig i god tid om du har förhinder och inte kan komma. Om du inte avanmält dig innan tentamenstillfället så blir du tvungen att betala dagen innan tentamen vid nästa tentamenstillfälle.

Tentamensanmälan – Butikschefsprogrammet (Högskolan i Skövde)
Anmälan ska ske senast 14 dagar innan tentamenstillfället till campustelge@sodertalje.se om anmälan görs senare än så, kan studenten få tentera i mån av tid och resurser men måste då vänta 30 minuter efter tentamenstidens start.

Enligt information från Högskolan i Skövde gäller följande:

Om en student vid Campus Telge anmäler sig till tenta/omtenta inom ramen för ordinarie studiegång (t.ex. en BCP13-student som anmäler sig till BCP13-tenta/-omtenta) så behöver den studenten inte anmäla sig till Högskolan i Skövde, utan enbart till Campus Telge (via denna sida).

Om en student vid Campus Telge anmäler sig till tenta/omtenta som inte ligger inom ramen för ordinarie studiegång (t.ex. en BCP13-student som anmäler sig till BCP14-tenta/-omtenta), då ska studenten både anmäla sig till Campus Telge (via denna sida) samt anmäla sig till Högskolan i Skövde via Elisabeth Isulander (kontaktuppgifter finns på www.his.se).

Vänligen notera följande ordningsregler då du tenterar på Campus Telge:

 • Studenterna ska invänta tentamensvakter utanför tentamenssal före tentamen.
 • Under pågående tentamen är det endast tillåtet att lämna tentamenssalen för toalettbesök och då ska studenten skriva namn och tid på den toalettlista som tentamensvakten har tillgänglig, när studenten återvänder så noteras tiden på listan.
 • För student som av någon annan anledning lämnar tentamenssalen kommer en avvikelserapport att upprättas och skickas med till högskolan.