Ekoteknik

Ekoteknikprogrammet, 180 hp, är en distansutbildning som anordnas av Mittuniversitetet i samarbete med Campus Telge. Här kan man också läsa internationellt masterprogram i ekoteknik och hållbar utveckling, 120 hp.

Vill du jobba för en grönare framtid?

Grönt företagande och miljöteknikutveckling är viktiga framtidsbranscher. Genom att ge dig goda kunskaper om naturresursanvändning i ett internationellt hållbarhetsperspektiv förbereder ekoteknikprogrammet dig för yrkesverksamhet inom området – i Sverige såväl som internationellt.

Ekoteknikprogrammet kombinerar miljövetenskap med miljöteknik för att få en helhetssyn på hur miljöproblemen kan förebyggas och undvikas. Utbildningen, som är tvärvetenskaplig, ger dig träning i att se problem och frågeställningar ur olika perspektiv. Resultatet blir praktiska färdigheter i en helhetssyn som är viktig i de naturliga och samhällsorienterade systemen.

Det internationella masterprogrammet i ekoteknik och hållbar utveckling, 120 hp, får man fördjupade kunskaper om miljö- och naturresursfrågor som behövs för att kunna jobba nationellt eller internationellt med ekoteknik och hållbar utveckling.

"Utbildningen ger dig förutsättningar och tillvägagångssätt att skapa dynamiska produkter, funktioner och system du inte visste fanns, inom ett område där det mesta är ogjort", säger Peter Mosten, forskare inom ekoteknisk utveckling och VD Björksavsprodukter i Åre AB och grundare till Sav™

"Det ingen tvekan om att en förståelse för våra komplexa ekologiska system i kombination med förmåga till teknisk innovation kommer att vara en fortsatt efterfrågad kompetens i framtiden", säger Pernilla Hampus, Environmental Consultant, Sweco.