Entreprenör

Är du intresserad av entreprenörskap och företagande? Har du ett intresse för den gröna sektorn? Då är YH-utbildningen till entreprenör och företagare inom gröna sektorn något för dig!

250 YH-poäng, heltid 1 år.

”Entreprenör och företagare inom gröna sektorn” är en ny och, enligt trädgårdsbranschen, efterlängtad utbildning. Efterfrågan på ekologiska produkter och tjänster ökar starkt, medan den svenska produktionen inte håller samma tempo. Ett stort behov finns av nya företagare och anställd kvalificerad arbetskraft inom den gröna sektorn, som har kompetens att producera och leverera ekologiskt/hållbart. Med denna utbildning är efterfrågad kompetens din!