Köksmästare med ekologi- och hållbarhetsperspektiv

Hösten 2016 startade Yrkeshögskolan Södertälje en Köksmästarutbildning där du får viktiga kunskaper att inspirera och säsongsanpassa måltiderna, behärska omställningsprocesser, leda och samordna, men även om mathantverk, utöva värdskap och menyupplägg.

Utbildningen leder till en yrkeshögskoleexamen på 200 Yh-poäng. Utbildningen är framtagen tillsammans med företag i restaurang- och storköksbranschen och baseras på de kunskapsbehov dessa företag söker.

Nästa studiestart: 2 januari 2017.

Om utbildningen

Kanske jobbar du redan i restaurangbranschen men känner att du vill gå vidare i karriären? Eller så sitter du på annan nyttig erfarenhet av arbete med matlagning?

Som köksmästare med ekologi- och hållbarhetsperspektiv får du en nyckelroll i att leda och planera omställningen mot hållbara och ekologiska produkter i offentliga såväl som privata verksamheter. Genomgående under utbildningstiden skapas förståelse för hållbarhetsperspektivet för såväl människa som miljö. Följande kurser ingår i utbildningen: Introduktion, Arbetsledning och ledarskap, Förändringsarbete i kök, Ekonomi och organisation i kök, Hållbar upphandling, Hållbar utveckling – ekologisk mat och matlagning, Värdskap och måltiden samt Examensarbete och de rent praktiska kurserna LIA 1 och 2 (Lärande i arbete). Kunskaperna förankras praktiskt genom LIA i verklig miljö på restauranger och i kök. En fjärdedel av utbildningen utgörs av LIA. LIA kan du göra på restauranger och storkök över hela Sverige, dock måste LIA-platsen och schemat godkännas av ansvariga för utbildningen.

 

Karriärmöjligheter

Karriärmöjligheterna efter examen är mycket goda.

Ambitionen att livsmedel ska produceras utifrån ett ekologiskt och hållbart perspektiv växer i samhället. Därför ökar också efterfrågan på köksmästare med särskild kompetens inom området. I Södertälje kommun är målet att minst hälften av alla livsmedel inom en snar framtid ska vara ekologiskt producerade.

Utbildningen är framtagen utifrån ett ökat behov på arbetsmarknaden av specialkompetens inom just dessa områden. Redan idag är bristen inom restaurang- och köksnäringen stor, och de kommande årens pensionsavgångar kommer bara att bidra till ett ytterligare ökat behov.

Dina kunskaper efter avslutad utbildning kommer att ge dig kompetens att självständigt kunna arbeta som köksmästare och därmed också bidra till att driva förändringsarbetet mot en mer ekologisk och hållbar profil inom restaurangbranschen.

Branschförankring

Förankringar i branschen

Samtliga lärare har goda kunskaper om restaurang- och storköksbranschen, vilket ger dig en mycket bra och aktuell kunskap. Tillsammans med 12 veckors LIA-period gör utbildningen att du får en mycket bra inblick i yrkesrollen och du får ett verklighetsnära perspektiv. Utbildningen är framtagen i samråd med företag inom branschen, och ett flertal företag är kopplade till utbildningen, dels i form av deltagande i ledningsgrupp och dels som LIA-företag. Flera företag erbjuder också studiebesök samt möjligheter att göra examensarbete hos dem.

Kurstid

2 januari 2017 och ca 40 veckor framåt med uppehåll under sommaren.

Heltidstudier, distans under 40 veckor (2 terminer). Fasta gruppträffar ca 4 ggr/månad.

Studieort

Studieort: Södertälje

Campus Telge Snäckviken, Kvarnbergagatan 14 A, Södertälje

Behörighet

Grundläggande behörighet till yrkeshögskolan har den som avlagt gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning, eller som med annan utbildning eller på annat sätt uppfyller kraven. Mer information om behörighet finns på www.yrkeshogskolan.se

Förkunskapskrav
  1. Godkänt betyg i någon av kurserna Svenska 1/ Svenska A/Svenska 1 som andraspråk/Svenska A som andraspråk, eller motsvarande kunskaper.
  2. Godkänt betyg i någon av kurserna Matematik 1/ Matematik A, eller motsvarande kunskaper, samt antingen:
    a) Restaurang- och livsmedelsprogrammet, inriktning kök och servering eller motsvarande samt yrkeslivserfarenhet på heltid under minst två år (eller 4 års deltidstjänst) varav minst halva tiden måste vara från storkök eller restaurangkök eller
    b) Yrkeslivserfarenhet på heltid under minst 3 år (eller 6 år deltid) varav minst 2 års (4 års deltid) erfarenhet från köksnäringen, främst storkök och/eller restaurang, varvid grundläggande kunskaper i matlagning ska ha förvärvats, såsom hantering och förvaring av råvaror, livsmedelshygien, planering av måltider och tillagning.