Logistiker - inriktning koordinator

Hösten 2016 erbjuder Yrkeshögskolan Södertälje utbildning till Logistiker – inriktning koordinator.

Logistik är en strategiskt viktig konkurrensfaktor som blir allt vanligare för att samordna investeringar och aktiviteter. Logistik handlar om styrning av varuflöden, transporter, lagring, förpackning och de därtill kopplade informationssystemen. Logistik är något som berör alla företag och har stor betydelse för framtiden vid sidan av utbyggnaden av infrastrukturen. Jobben finns inom en stor mängd olika branscher.

Efterfrågan ökar snabbt p.g.a. företagens krav på effektiv och lönsam logistik samt kommande pensions-avgångar. Branschen har idag svårt att hitta rätt kompetens och det är framför allt logistikkunskaper på operativ nivå som efterfrågas.

Om utbildningen

Efter avslutad utbildning kommer du ha de kunskaper som krävs för att ha en koordinerande och ledande roll i en logistikverksamhet. Du kommer aktivt och självständigt kunna medverka i att analysera och arbeta fram effektiva lösningar utifrån det egna företagets mål men även utifrån kundens behov och önskemål. Utbildningen fokuserar på strategi och ledarskap med inriktning mot logistik.

I utbildningen ingår kurserna: Introduktion, Organisation och ledning, Business English for logistiks, Distributionslogistik, Framgångsrika projekt och kommunikation, Industriell ekonomi, Juridik och transporträtt, Kvalitets och miljöledning, Personalledning och arbetsrätt, Strategisk och operativ logistik, Styrmodeller, Supply chain management, flerepartslogistik, Tillämpad IT för logistiker, Transportens produktionsplattform, Lärande i arbete (LIA) 1 och 2 samt ett examensarbete.

Kunskaperna förankras praktiskt genom Lärande i arbete (LIA) i verkliga lägen på logistikeffektiva företag. En fjärdedel av utbildningen utgörs av LIA. LIA kan göras på företag över hela Sverige, men företaget och schemat måste vara godkänt av ansvariga för utbildningen.

Utbildningen till logistiker bedrivs i Södertäljeområdet, som bl.a. kännetecknas av att ha stort material och varuflöde, en bra tillgång till logistikinfrastruktur med bland annat två europamotorvägar, tre järnvägar och ett hamnområde som alla möts i närområdet.

Kurstid

29 augusti 2016 – 15 juni 2018

Heltidstudier under 80 veckor (4 terminer) med flexibelt schema vilket kan ge möjlighet att periodvis arbeta deltid. Sommaruppehåll ca 8 veckor.

Studieort

Södertälje
Campus Telge Snäckviken, Kvarnbergagatan 14 A, Södertälje

Behörighet

Grundläggande behörighet till yrkeshögskolan har den som avlagt gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning, eller som med annan utbildning eller på annat sätt uppfyller kraven. Mer information om behörighet finns på www.yrkeshogskolan.se

Förkunskapskrav
  1. Godkänt betyg i någon av kurserna i Svenska 1/Svenska A/Svenska 1 som andraspråk/Svenska A som andraspråk, eller motsvarande kunskaper.
  2. Godkänt betyg i någon av kurserna Engelska 5/Engelska A, eller motsvarande kunskaper.
  3. Godkänt betyg i någon av kurserna Matematik 2a/Matematik 2b/Matematik 2c/Matematik B eller motsvarande kunskaper.
  4. Godkänt betyg i kurs Logistik 1 eller Spedition och transport eller motsvarande kunskaper förvärvade på annat sätt. Yrkeserfarenhet kan ersätta detta krav.
  5. Minst två års arbetslivserfarenhet motsvarande heltid (alternativt 4 år deltid) innehållande något av följande: materialflöden, varuleveranser/transporter, inköp/försäljning eller arbete inom områden angränsande till dessa – eller erfarenheter förvärvade på annat sätt.