Ansökningstider

Här hittar du datum för när du kan söka till Komvux och när kurserna startar.

Ansökningstider för gymnasiala kurser, yrkesutbildningar och fördjupningskurser

Ansökningstider

Antalet kursstarter kan variera för olika typer av utbildningar. I kurskatalogen/webbansökan hittar du de kursstarter som gäller för den utbildning du valt. 
 

Ht 2021.png
Hösttermin 2021

Studieperiod 4: 2 augusti - 8 oktober

Kurstart 2 augusti

Ansökningstid: 29/3 - 6/6

Kurstart 6 september

Ansökningstid: 29/3 - 11/7

Studieperiod 5: 11 oktober - 17 december

Kurstart 11 oktober

Ansökningstid: 31/5 - 15/8

Kurstart 15 november

Ansökningstid: 31/5 - 19/9

VT 2022PNG.png

Vår- och sommartermin 2022

Studieperiod 1: 3 januari – 11 mars

Kurstart 3 januari

Ansökningstid: 20/9 - 7/11, 2021

Kurstart 7 februari

Ansökningstid: 20/9 - 12/12, 2021

Studieperiod 2: 14 mars – 20 maj

Kurstart 14 mars

Ansökningstid: 15/11 2021 - 16/1 2022

Kurstart 18 april

Ansökningstid: 15/11 2021 - 20/2, 2022

Studieperiod 3: 23 maj - 29 juli

Kurstart 23 maj

Ansökningstid: 7/2 - 27/3

Kurstart 27 juni

Ansökningstid: 7/2 - 1/5

 

ht2222.png

Hösttermin 2022

Studieperiod 4: 1 augusti – 7 oktober

Kurstart 1 augusti

Ansökningstid: 28/3 - 5/6

Kurstart 5 september

Ansökningstid: 28/3 - 10/7

Studieperiod 5: 10 oktober - 16 december

Kurstart 10 oktober

Ansökningstid: 30/5 - 14/8

Kurstart 14 november

Ansökningstid: 30/5 - 18/9

 

Ansökningstider för grundläggande kurser

Grundläggande kurser i svenska och engelska

Höstterminen 2021

Studieperiod 4 

Ansökningstid: 26 april - 13 juni 2021

Kursstart: 2 augusti 2021
Kursslut: 8 oktober 2021

Studieperiod 5 

Ansökningstid: 14 juni - 19 september 2021

Kursstart: 11 oktober 2021
Kursslut: 17 december 2021

Vårterminen 2022

Studieperiod 1

Ansökningstid: 20 september  – 28 november 2021

Kurssstart: 3 januari 2022
Kursslut: 11 mars 2022

Studieperiod 2

Ansökningstid: 29 november 2021 – 20 februari 2022

Kursstart: 14 mars 2022
Kursslut: 20 maj 2022

Studieperiod 3

Ansökningstid: 21 februari – 1 maj 2022

Kursstart: 23 maj 2022
Kursslut: 29 juli 2022

 

Ansökningstider för SFI

På vuxenutbildningen i Södertälje har vi löpande antagning för SFI studier.

Läs mer om SFI-studier

Kontakta SFI-inskrivningen

För dig som vill ansöka om studier i annan kommun

Sista ansökningsdatum för interkommunala ansökningar är samma datum som för gymnasiala utbildningar och grundläggande kurser.

Tänk på att vara ute i god tid då handläggningstiden för IKE-ansökningar är 1-2 veckor. 

IKE-ansökan beviljas inte för kurser och utbildningar som finns i utbudet för Södertälje kommun.