Ansökningstider

Här hittar du datum för när du kan söka till Komvux och när kurserna startar.

Ansökningstider för gymnasiala kurser, yrkesutbildningar och fördjupningskurser

Ansökningstider

Antalet kursstarter kan variera för olika typer av utbildningar. I kurskatalogen/webbansökan hittar du de kursstarter som gäller för den utbildning du valt.

Vår- och sommartermin

Studieperiod 1: 4 januari - 12 mars

Kurstart 4 januari

Ansökningstid: 21/9 - 8/11

Kurstart 8 februari

Ansökningstid: 21/9 - 13/12

Studieperiod 2: 15 mars - 21 maj

Kurstart 15 mars

Ansökningstid: 16/11 - 17/1

Kurstart 19 april

Ansökningstid: 16/11 - 21/2

Studieperiod 3: 24 maj - 30 juli

Kurstart 24 maj

Ansökningstid: 1/2 - 28/3

Kurstart 28 juni

Ansökningstid: 1/2 - 2/5

Hösttermin

Studieperiod 4: 2 augusti - 8 oktober

Kurstart 2 augusti

Ansökningstid: 29/3 - 6/6

Kurstart 6 september

Ansökningstid: 29/3 - 11/7

Studieperiod 5: 11 oktober - 17 december

Kurstart 11 oktober

Ansökningstid: 31/5 - 15/8

Kurstart 15 november

Ansökningstid: 31/5 - 19/9

Ansökningstider för grundläggande kurser

Grundläggande kurser i svenska och engelska

Vårterminen 2021

Studieperiod 1

Ansökningstid: 21 september  – 6 december 2020

Kurssstart: 4 januari 2021
Kursslut: 12 mars 2021

Studieperiod 2

Ansökningstid: 7 december 2020 – 21 februari 2021

Kursstart: 15 mars 2021
Kursslut: 21 maj 2021

Studieperiod 3

Ansökningstid: 1 mars – 25 april

Kursstart: 24 maj 2021
Kursslut: 30 juli 2021

 

Höstterminen 2021

Studieperiod 4 

Ansökningstid: 26 april - 13 juni 2021

Kursstart: 2 augusti 2021
Kursslut: 8 oktober 2021

Studieperiod 5 

Ansökningstid: 14 juni - 19 september 2021

Kursstart: 11 oktober 2021
Kursslut: 17 december 2021

Ansökningstider för SFI

På vuxenutbildningen i Södertälje har vi löpande antagning för SFI studier.

Läs mer om SFI-studier

Kontakta SFI-inskrivningen

För dig som vill anöka om studier i annan kommun

Sista ansökningsdatum för interkommunala ansökningar är samma datum som för gymnasiala utbildningar och grundläggande kurser.

Tänk på att vara ute i god tid då handläggningstiden för IKE-ansökningar är 1-2 veckor. 

IKE-ansökan beviljas inte för kurser och utbildningar som finns i utbudet för Södertälje kommun.