Ansökningstider

Här hittar du datum för när du kan söka till Komvux och när kurserna startar.

Ansökningstider för gymnasiala kurser, yrkesutbildningar och fördjupningskurser

 

Antalet kursstarter varierar för olika typer av utbildningar.

I kurskatalogen/webbansökan hittar du de kursstarter som gäller för den utbildning du valt.

Ansökningstider för grundläggande kurser

Grundläggande kurser i svenska och engelska

Höstterminen 2020

Studieperiod 5 

Ansökningstid: 29 juni 2020 - 20 september 2020
Kursstart: 12 oktober 2020
Kursslut: 18 december 2020

Vårterminen 2021

Studieperiod 1

Ansökningstid: 21 september 2020 – 6 december 2020

Kurssstart: 4 januari 2021
Kursslut: 12 mars 2021

Studieperiod 2

Ansökningstid: 7 december 2020 – 21 februari 2021

Kursstart: 15 mars 2021 
Kursslut: 21 maj 2021

Studieperiod 3

Ansökningstid: 22 februari 2021 – 2 maj 2021

Kursstart: 24 maj 2021
Kursslut: 30 juli 2021

 

Ansökningstider för SFI

På vuxenutbildningen i Södertälje har vi löpande antagning för SFI studier.

Läs mer om SFI-studier

Kontakta SFI-inskrivningen

För dig som vill anöka om studier i annan kommun

Sista ansökningsdatum för interkommunala ansökningar är samma datum som för gymnasiala utbildningar och grundläggande kurser.

Tänk på att vara ute i god tid då handläggningstiden för IKE-ansökningar är 1-2 veckor. 

IKE-ansökan beviljas inte för kurser och utbildningar som finns i utbudet för Södertälje kommun.