Ansökningstider

Här hittar du datum för när du kan söka till Komvux och när kurserna startar.

hemsidan sökningsperiod.PNG