Ansökan till annan kommun

Så här gör du om du vill ansöka om att läsa kurs eller utbildning via annan kommun. IKE beviljas inte för kurser och utbildningar som finns i utbudet för Södertälje kommun.

Interkommunal ansökan, IKE-ansökan

Är du skriven i Södertälje godkänns enbart i undantagsfall studier via andra kommuner och risken är stor att du får avslag för din ansökan. 

Interkommunal ansökan, IKE, beviljas INTE för kurser/kurspaket som finns att söka i utbudet för vuxenutbildningen i Södertälje, inkl  SFI kombo. Detta gäller även om kurspaketet inte startar.

Vill du ändå ansöka om att studera på annan ort gör du din ansökan på den aktuella kommunens hemsida. När du har gjort din ansökan skriver du under den med din namnteckning och mejlar eller postar den till oss. Du kan även lämna den i brevlådan utanför entrén på Västergatan 2.

Du måste skicka med kopior på dina betyg tillsammans med din ansökan.

Obs! Det är viktigt att din ansökan är komplett och att du skickar in den i tid. Se till att du har signerat din ansökan och skickat med de kursintyg eller betyg som krävs.

Ansökningstider

Mejl: vuxenutbildningen@sodertalje.se

Vanlig post: Vuxenutbildningen i Södertälje, Västergatan 2, 151 89 Södertälje

Besöksadress: Västergatan 2, Södertälje

Märk kuvertet eller rubricera ditt mejl med ”interkommunal ansökan”