Nivåtest

Behöver du styrka dina förkunskaper med nivåtest eller få veta vilken nivå du kan börja med dina studier?

Tester kan göras i ämnena:

  • Svenska/ Svenska som andraspråk
  • Engelska
  • Matematik (Har du läst matematik på ett annat språk, får du ha med och använda lexikon).

Tid: tisdagar är det drop-in mellan 12:45-13:30, ingen anmälan krävs. Du ska ha med dig giltig legitimation.

Språktesterna börjar med ett muntligt samtal och därefter följer ett datatest i hör, läs och skriv. Datortestet tar ca 2-3 timmar. Sal: P108, Västergatan 2.

Barn kan inte vara med på nivåtestet då det är flera som gör prov samtidigt!

Besked

Testresultat för matematik lämnas efter testet har avslutats. I övriga ämnen får du testresultatet ca en vecka efter testet har genomförts. Resultatet skickas via mejl eller hämtas i Receptionen.

Testresultatet är giltigt i sex månader, därefter kan du göra ett nytt test.