Ansökningsguide komvux

Guide för ansökan till komvux, kommunal vuxenutbildning: grundläggande och gymnasiala kurser och gymnasiala yrkespaket.

Guide inför ansökan till komvux

Här kan du läsa om hur du gör för att ansöka till komvux på gundläggande eller gymnasial nivå och vad som kan vara bra att tänka på när du ansöker.

Vad som gäller för ansökan till sfi kan du läsa om här: Ansöka till sfi

1. Planera dina studier

Innan du ska studera grundläggande eller gymnasiala kurser eller yrkespaket på komvux är det bra att du planerar dina studier. Det gäller oavsett om du tänkt läsa några enstaka kurser eller en hel utbildning. 

Vet du inte vad du ska studera på komvux eller behöver du hjälp att planera dina studier kan du prata med en studie- eller karriärvägledare.

En vägledare kan hjälpa dig att göra en studieplan. Du kan också få hjälp om du är osäker på vad du ska studera. På vuxenutbildningen i Södertälje finns både studie- och karriärvägledare.

Kontakta vuxenutbildningens vägledare

Om du redan studerar på en skola ska du ta hjälp av studievägledaren där för att planera dina studier.

Behörighet - vem får studera på komvux?

Behörighetskraven hittar du här:

Grundläggande kurser

Gymnasiala fristående kurser

Gymnasiala yrkespaket

Studera i annan kommun

Är du folkbokförd i en annan kommun än Södertälje är det din hemkommun som bestämmer om du får studera på komvux i Södertälje. När du har sökt en kurs i Södertälje, skriver du ut ansökan och lämnar den till vuxenutbildningen i kommunen där du är folkbokförd.

Är du folkbokförd i Södertälje kommun är det vi som beslutar om du får studera på komvux i en annan kommun än Stockholm. Finns motsvarande kurs eller utbildning i Södertälje kommuns utbud ska du söka den. Studier via andra kommuners kursutbud godkänns enbart i undantagsfall och risken är stor att du får avslag för din ansökan. 

Läs mer om studier i annan kommun under vanliga frågor

Nivåtest

Är du osäker på dina kunskaper i ett ämne kan du göra ett nivåtest. Nivåtestet hjälper dig att avgöra vilken kurs du bör läsa. Nivåtest finns i svenska, svenska som andra språk, engelska och matematik.

Nivåtest

2. Gör din ansökan

Du ansöker till grundläggande eller gymnasiala kurser och utbildningar via vår digitala ansökningsportal Alvis/webbansökan. Instruktioner och direktlänk hittar du här:

Ansöka till grundläggande kurser

Ansöka till gymnasiala fristående kurser

Ansöka till gymnasiala yrkespaket

Kom ihåg att skicka in betyg och andra dokument du kan behöva för att visa att du är behörig till de studier du sökt. Du laddar upp betygskopior och liknande via dina sidor på ansökningsportalen Alvis, webbansökan.

Har du inte möjlighet att ladda upp dina betyg digitalt kan du skicka betygskopior till vuxenutbildningen i Södertälje.

Kontakta vuxenutbildningen

3. Vi behandlar din ansökan

Vi behandlar din ansökan och undersöker om du är behörig att studera senast fyra veckor innan kursen startar. 

4. Du får en kallelse

Ungefär en till två veckor före kursstart får du en kallelse från din skola, om du har fått en plats.

Om du får ett besked om att kursen är inställd ska du höra av dig till Vuxenutbildningen i Södertälje för att bli erbjuden annat/andra alternativ.

Kontakta vuxenutbildningen