Ansökningstider och kursstarter

Här hittar du information om ansökningstider och kursstarter på sfi och kommunal vuxenutbildning, Komvux, på grundläggande och gymnasial nivå.

Kursstarter för gymnasiala yrkespaket

Kurstarter för gymnasiala yrkespaket hittar du under respketive utbildningsområde.

Gymnasiala yrkespaket

Ansökningstider och kursstarter för gymnasiala kurser

När kan du börja?

Inom vuxenutbildningen har vi fem studieperioder med två kursstarter för varje period.

Obs! Antalet kursstarter kan variera för olika typer av utbildningar. På ansökningsportalen/webbansökan hittar du information om kursstart specifikt för den utbildning du valt.

 

Ansökningstider 2024

Ansökningstider för grundläggande kurser

När kan du börja?

På vuxenutbildningen har vi upp till fem studieperioder och kursstarter om året för grundläggande kurser.

Obs! Antalet kursstarter kan variera för olika typer av utbildningar. På ansökningsportalen/webbansökan hittar du information om kursstart specifikt för den utbildning du valt.

Ansökningstider 24

Ansökningstider för SFI

På sfi sker antagning till kurser löpande. Du får besked om kursstart när du varit i kontakt med sfi-inskrivningen. Kurser startar var 10:e vecka. 

Om du är inskriven på etablieringsprogrammet hos Arbetsförmedlingen är det viktigt att du meddelar oss på sfi-inskrivningen om det när du ansöker.

För dig som börjar läsa sfi för första gången är väntetiden kort och du kan starta vid nästa kursstart.

Om du tidigare har läst sfi och avbrutit sina studier kan du få en längre väntetid till start.

Vår ambition att medborgare som antagits till sfi-studier ska läsa klart alla delkurser utan avbrott.

Läs mer om SFI-studier

Kontakta SFI-inskrivningen

För dig som vill ansöka om studier i annan kommun

Sista ansökningsdatum för interkommunala ansökningar är samma datum som för gymnasiala utbildningar och grundläggande kurser.

OBS! Sista kompletteringsdag för en IKE ansökan är 19 juni

Tänk på att vara ute i god tid då handläggningstiden för IKE-ansökningar är 1-2 veckor. 

IKE-ansökan beviljas inte för kurser och utbildningar som finns i utbudet för Södertälje kommun.