Gymnasiala fristående kurser

Gymnasial vuxenutbildning omfattar kurser på gymnasienivå och riktar sig till vuxna.

För vem?

För dig som behöver läsa in gymnasiekurser. Du kan söka gymnasial vuxenutbildning från och med 1 juli det år du fyller 20 och saknar de färdigheter som normalt uppnås i gymnasiet. Om du har ett slutbetyg från ett nationellt program behöver du inte bry dig om åldern.

Utbildning

Du kan läsa en mängd enstaka kurser på gymnasienivå. Kurser som du kan söka på Vuxenutbildningen i Södertälje hittar du i webbansökan. Observera att kurserna försvinner från webbansökan när ansökningsperioden gått ut. Du kan alltid kontakta Vuxenutbildningens studie- och yrkesvägledare för mer information.

Prövning

Prövning innebär att du läser in en kurs på egen hand och tentar av den. Kontakta utbildningsanordnaren direkt och boka prövingar.

 

Här hittar du våra  utbildningsanordnare

Studieplanering

Du kan studera på heltid eller på deltid och du kan kombinera kurser på gymnasial nivå med kurser på grundläggande nivå. Det finns kurser på dagtid, på kvällstid och på distans. Vuxenutbildningens studie- och yrkesvägledare kan hjälpa dig att planera dina studier.

Så söker du

Du söker via Webbansökan.

Du måste styrka dina förkunskaper med kopior på dina betyg vid varje ansökningstillfälle. De ska vara oss tillhanda senast två arbetsdagar efter sista ansökningsdagen.

Om test krävs för en kurs (svenska, svenska som andraspråk, engelska eller matematik) kan du göra ett nivåtest kostnadsfritt hos oss.

Sökande från andra kommuner än Södertälje eller Nykvarn måste ha ett godkännande från sin hemkommun för att ansökan ska behandlas. Du måste då fylla i en ansökan om Interkommunal ersättning.

Du kan inte få plats i en kurs som du redan är inskriven i, eller som du redan har godkänt betyg i.

Se vår fina broschyr

Läs mer i våra broschyrer om gymnasiekurser och yrkesutbildningar

Gymnasiebroschyr