Din karriär startar här!

 

Vill du studera till ett jobb eller byta karriär? Är du vuxen och saknar behörighet till din drömutbildning? Nå dina mål och läs in grundskolan som vuxen!

Vår historia

Vi erbjuder kurser för dig som vill utveckla din svenska, förbereda dig för ett yrke eller högre studier som gymnasiala utbildningar, högskole- eller universitetsstudier.

Kurserna motsvarar den utbildning som ges i grundskolan årskurs 7-9 och är anpassade för vuxna. När du har läst den sista delkursen i ett ämne får du ett ämnes­betyg som motsvarar årskurs 9.

Du kan läsa en enstaka kurs eller flera ämnen parallellt.

Svenska som andraspråk på grundläggande nivå ger dig kunskaper i och om det svenska språket. Du utvecklar ditt svenska tal- och skriftspråk så att du kan uttrycka dig i olika sammanhang och för olika syften. Utbildningen består av fyra delkurser där varje delkurs är på tio veckor.

I undervisningen använder vi vår lärplattform, datorer och läsplattor. Du kan välja att läsa på dagtid eller på distans.

Läs mer i vår broschyr

Ansökan sker via vår digitala kurskatalog/webbansökan. Observera att kurserna försvinner från listan i kurskatalogen/webbansökan när ansökningsperioden gått ut. För att se även kommande utbildningar väljer du ”hela utbudet” i listan under rubriken ”utbud”.

Ansökan

VÅRA KURSER STARTAR SOM VANLIGT

Men för att undvika smittspridning av coronaviruset sker undervisningen på distans under en tid och anpassas efter våra elevers behov och möjlighet att använda digitala lösningar. För vissa kan det enklaste vara att få hämta sin uppgift utomhus.

Mer om förändringar i samband med coronaviruset

Verksamhetsidé

Här hos oss på Södertälje vuxenutbildning erbjuder vi kurser för dig som vill utveckla din engelska och förbereda dig för högre studier. Kurserna motsvarar den utbildning som ges i grundskolan årskurs 7-9 och är anpassade till dig som är vuxen. När du har läst den sista delkursen i ett ämne får du ett ämnes­betyg som motsvarar årskurs 9.

Engelska på grundläggande nivå ger dig baskunskaper i det engelska språket. Du får utveckla din förmåga att använda engelska i olika situationer och för skilda syften. Utbildningen består av fyra delkur­ser där varje delkurs är på tio veckor.

I undervisningen använder vi vår lärplattform, datorer och läsplattor. Du kan välja att läsa på dagtid eller på distans.

Du kan läsa en enstaka kurs eller flera ämnen parallellt.

Läs mer i vår broschyr

Ansökan sker via vår digitala kurskatalog/webbansökan. För att se även kommande utbildningar väljer du ”hela utbudet” i listan under rubriken ”utbud”.

Ansökan

VÅRA KURSER STARTAR SOM VANLIGT

Men för att undvika smittspridning av coronaviruset sker undervisningen på distans under en tid.

Förändringar i samband med coronaviruset

Under den här tiden kan undervisningen se lite olika ut beroende på våra elevers behov och möjlighet att använda digitala lösningar. Våra lärare använder de metoder som krävs för olika situationer och för varje individ. För vissa kan det enklaste vara att få hämta sin uppgift utomhus.

Värdegrund

För dig som vill förbereda dig för ett yrke eller högre studier finns kurser i kärnämnen som svenska, engelska, matematik och samhällskunskap, men även inom andra ämnen som naturvetenskapliga ämnen och historia.  

För att läsa dessa kurser hänvisar vi till Vuxenutbildningen i Stockholms kommun.

Vuxenutbildningen i Stockholm

På Skolverkets webbplats hittar du samtliga kursplaner och kunskapskrav på grundläggande nivå.

Skolverket.se

Vill du läsa kurser på grundläggande nivå, som inte erbjuds på vuxenutbildningen i Södertälje kan du kontakta våra studie- och yrkesvägledare.

Studie- och yrkesvägledare

 

Elevhälsa

För dig som behöver läsa in grundskolan. Du kan söka grundläggande vuxenutbildning från och med 1 juli det år du fyller 20 och saknar de färdigheter som normalt uppnås i grundskolan.

Plugga hos oss

För dig som vill förbereda dig för ett yrke eller högre studier erbjuder Södertälje vuxenutbildning kurser i engelska och grundläggande svenska som andraspråk.

Kurser som du kan söka på Vuxenutbildningen i Södertälje hittar du i kurskatalogen.

Observera att kurserna försvinner från webbansökan när ansökningsperioden gått ut. För att se även kommande utbildningar väljer du ”hela utbudet” i listan under rubriken ”utbud”.

Digital kurskatalog /webbansökan

För dig som vill läsa andra kärnämnen som svenska, engelska, matematik och samhällskunskap eller naturvetenskapliga ämnen och historia hänvisar vi till vuxenutbildningen i Stockholms kommun.

Vuxenutbildningen i Stockholms kommun

På Skolverkets webbplats hittar du samtliga kursplaner och kunskapskrav på grundläggande nivå.

Skolverket.se

Vill du läsa kurser på grundläggande nivå, som inte erbjuds på Vuxenutbildningen i Södertälje kan du också kontakta våra studie- och yrkesvägledare.

Studie- och yrkesvägledare

 

Studieekonomi

Utbildningen är avgiftsfri, vilket innebär att det inte tas ut någon undervisningsavgift. Däremot måste du själv stå för litteratur och annat studiematerial. Alla kurser är studiemedelsberättigade hos CSN.

Så söker du

Du ansöker via Webbansökan. Där hittar du alla kurser du kan söka på Vuxenutbildningen i Södertälje.

Du måste styrka dina förkunskaper med kopior på dina betyg. De ska finnas hos oss senast två arbetsdagar efter sista ansökningsdagen.

Om test krävs för en kurs (svenska, svenska som andraspråk, engelska eller matematik) kan du göra ett nivåtest. 

Se vår fina broschyr

Läs mer i våra broschyrer om grundläggandekurser

Grundläggandebroschyr