Distansundervisning i coronatider

Våra kurser startar som vanligt men för att undvika smittspridning av coronavirus sker undervisningen på distans under en tid.

Våra lärare använder de metoder som krävs för olika situationer och för varje individ. Undervisningen anpassas efter dina unika behov och möjligheter att använda digitala lösningar. 

Du kan känna dig trygg och lita på att få den kunskap som kursen kräver. Det kommer bara att ske på lite nya sätt under en tid.

Uppdaterad information om coronaviruset

Läxförhör via mobilen med elev på Basen, SFI.

Lärare och elever på kockutbildningen går igenom veckans matlagningsuppgifter.

Lärare på grundläggande svenska för invandrare delar ut veckans skrivuppgifter utomhus.

Veckans skoluppgifter via mejl och Vklass för SFI-elever.

Lästräning via mobilen för elev på Basen, SFI.

 

 

Digitala uppgifter för SFI-elever.

Läs- och uttalsträning med lärare på mobilen.

Uppgifter på Vklass för elever på vård- och omsorgsutbildningen.