YRK öppettider

Sfi är en första utbildning i svenska för invandrare och finns på fyra olika nivåer, A, B, C och D. Kursen är gratis och all undervisning är på svenska.

VAD SKA JAG SKRIVA HÄR !

Receptionen

Här studerar du

Vuxenutbildningen i Södertälje

Utbildningen anordnas i kommunal regi av vuxenutbildningen i Södertälje. 

Under fliken "Om vår skola" kan du läsa mer om vuxenutbildningen i Södertälje och se filmer där elever och lärare berättar om hur det är att studera här.

Hitta hit

Vår adress är Västergatan 2, Södertälje.

Med pendeltåg

Stig av vid Södertälje Centrum. En promenadväg går från Södertälje Centrum upp mot Torekällberget och tar cirka 12 minuter. 

OBS! Brant backe. Använd karta/gps då skyltningen är begränsad.

Läs mer på SLs hemsida.

Med fjärrtåg

Fjärrtågen stannar vid station Södertälje Syd. Därifrån går buss. 

Läs mer på SLs hemsida.

Med buss

Buss 751 går från Södertälje Centrum till Torekällberget.

Läs mer på SLs hemsida.

Med bil

E4:an norrifrån och söderifrån. Enklast är att ta avfart Södertälje norra, Morabergsavfarten. Om du kommer med E20 västerifrån, ta avfart Vasa trafikplats.

OBS! Följ karta/gps hur du kör eftersom skyltningen är begränsad.

Parkering

Det finns en parkering i direkt anslutning till skolan med ca 200 platser. Parkeringen är avgiftsfri.

Studieform och kurslängd

Studieformer

Undervisningen på sfi består både av närundervisning och fjärrundervisning, du har både lektion med lärare i ett klassrum och på mobil eller dator.

Heltid - ordinarie studieform

Heltidsstudier ger dig bra stöd för studiestruktur och maximal tid med din lärare. Ofta är heltidsstudier, sfi Maxi, att rekommendera för bästa möjliga språkinlärning. Det är dessutom kortare kötid till sfi-kurserna på heltid.

  • Sfi Maxi, dag: Du har lektioner på förmiddagen eller på eftermiddagen. Ditt schema består av 15 timmar lärarledda lektioner i veckan. Du kan behöva läsa upp till 40 timmar per veckan, inkluderat lektioner, läxor och individuella studier, för att klara av kursen med godkända betyg. För heltidsstudier gäller upp till 40 timmar per vecka, du studerar vanligtvis mellan kl 8.00 – 16.30 (mån – fre).  

Deltid - för dig som arbetar

Du som arbetar eller av andra giltiga skäl inte kan studera på heltid kan ansöka om att få läsa på deltid. Vid ansökan behöver du visa upp intyg som styrker att du arbetar eller har andra giltiga skäl. Du kan välja mellan att läsa på dagtid eller på kvällstid.

  • Sfi Flexi, dag: Du läser på deltid (50%) på dagtid och har lektioner på förmiddagen eller på eftermiddagen. Du kan även välja en kombination av båda. Ditt schema består av 7 - 8 timmar lärarledda lektioner i veckan. Du kan behöva studera upp till 20 timmar per vecka, inkluderat lektioner, läxor och individuella uppgifter, för att klara av kursen med godkända betyg.
  • Sfi Flexi, kväll: Du läser på deltid (50%) och har lektioner på kvällstid. Ditt schema består av minst 4 timmars lärarledda lektioner i veckan som är obligatoriska. Du har lektioner några kvällar i veckan. Du kan även kombinera med dagkurser. Du kan behöva studera upp till 20 timmar per vecka, inkluderat lektioner, läxor och individuella uppgifter, för att klara av kursen med godkända betyg.

Distans - för dig som arbetar och har studievana

På sfi distanskurser läser du självständigt. Att läsa på distans kräver studievana, tillgång till digitala hjälpmedel och god förmåga att hantera dem. För att bli antagen till distanskurs behöver uppvisa intyg från arbetsgivare eller intyg för andra giltiga skäl.

  • Sfi Flexi, distans:  Du har kontakt med din lärare online och kommer till skolan några kvällar per termin för obligatoriska test under studietiden för din kurs. I slutet av kursen gör du ett nationellt prov som är obligatoriskt och som endast kan utföras dagtid.

Hur lång är kursen?

Kurstiden varierar beroende på utbildningsbakgrund, förkunskaper och planerad studieväg. Varje kurs A, B, C och D avslutas med ett nationellt prov. När du klarat provet med godkända resultat kan du fortsätta på nästa nivå. Efter sfi D-kursen kan du som vill läsa svenska på grundläggande nivå.

Om du inte gör tillfredsställande framsteg i din språkutveckling kan skolan avsluta dina studier.

Studienivåer och nivåtest

Vilken nivå ska jag börja på?

Sfi-undervisningen ges på olika nivåer. Vilken studieväg och kurs du ska välja avgörs utifrån din utbildningsbakgrund och efter kartläggning med pedagog.

Om du har läst sfi tidigare men gjort ett uppehåll på mer än 6 månader kan du bli ombedd att göra ett nivåtest.

Sfi-utbildningen är uppdelad i fyra kurser: A, B, C och D.

  • Studieväg 1 - Kurs A – D. För dig som har kort eller ingen skolbakgrund.
  • Studieväg 2 - Kurs B – D. För dig som tidigare har studerat grundskola eller gymnasium.
  • Studieväg 3 - Kurs C – D. För dig med mer skolbakgrund.

På Skolverkets hemsida kan du läsa mer om studievägarna på sfi.

Skolverket, studievägar på sfi

Betyg på sfi

Betyg på sfi

Sfi består av fyra kurser: A, B, C och D.

Efter varje kurs får du sfi-betyg. Betygen heter G och IG. Betyg G är ett godkänt betyg och IG är inte ett godkänt betyg.

Betyg inför sfi-ansökan

Om du är ny i landet och inte har läst sfi tidigare utgår vi från en pedagogisk kartläggning och din utbildningsbakgrund. Ibland kan du behöva göra en nivåtest. Nivåtest är för dig som inte har studerat sfi de sista 6 månaderna, eller om du har lärt dig svenska på egen hand.

Beställa sfi-betyg

Kontakta din skola om du vill ha betyg från kurs A, B, och C utskrivet och hemskickat till dig. Betyg från kurs D skickar din skola hem till dig automatiskt. Du beställer betyg som är utfärdade av Vuxenutbildningen i Södertälje efter 2012 genom att mejla till vuxenutbildningen@sodertalje.se

På stadsarkivet kan du beställa betyg som är utställda innan 2012 från de flesta av Södertäljes kommunala skolor.

Stadsarkivet, Södertälje kommun

Har du betyg från andra skolor kontaktar du den skola där du studerade.

Prövning

Om du inte har läst sfi och inte tänker börja läsa på sfi men behöver styrka dina kunskaper i svenska kan du göra en prövning. En prövning kostar 500 kr och ska betalas i förskott. Efter en godkänd prövning får du ett betyg. Du ansöker om prövning genom att maila till: sfi-inskrivningen@sodertalje.se

Vad kostar det att läsa på sfi?

Avgiftsfri utbildning

Kurserna är kostnadsfria. Du bör ha tillgång till en smartphone, surfplatta eller dator.

Studiemedel

Du som studerar sfi kan inte söka studiemedel från CSN (Centrala Studiestödsnämnden). Har du frågor om försörjningsstöd kan du vända dig till Södertälje kommuns försörjningsstöd.

Om du har rätt till A-kassa måste du ha ett godkännande från A-kassan som skriftligen bekräftar att de godkänner dina sfi-studier.

Ladda ner broschyr

Translate/översätt

Så här översätter du till ditt språk. Använd Chrome som webbläsare.