Kurser inom yrkespaket

Om du inte har fullföljt en tidigare påbörjad yrkesutbildning kan du komplettera för att färdigställa utbildningspaketet.

Kurser inom yrkesutbildningar/yrkespaket

Om du tidigare har påbörjat en yrkesutbildning och nu behöver komplettera med kurser inom paketet för att färdigställa utbildningen kontaktar du vuxenutbildningen.