Särskild vuxenutbildning erbjuds till dig som fyllt 20 år och som har en intellektuell funktionsnedsättning eller förvärvad hjärnskada. Lärvuxcenter i Botkyrka har olika kurser och en lärlingsutbildning som du kan välja mellan.