Nyheter

Ansökan om IKE för studier i annan kommun

2020-06-10

Ansökan om IKE för studier i annan kommun måste lämnas in senast den 18 juni. IKE beviljas inte för kurser som finns att söka i Vuxenutbildningens kursutbud.

Ansökan om IKE studier i annan kommun lämnas till vuxenutbildningen i Södertälje senast 18 juni. Ansökningar som inkommer för sent behandlas ej. IKE beviljas inte för kurser som finns att söka i utbudet för vuxenutbildningen i Södertälje.

Läs mer om ansökan till andra kommuner under vanliga frågor