Nyheter

Ansökan om IKE för studier i annan kommun

2019-12-06

Ansökan om IKE för studier i annan kommun kan tas emot och behandlas om de lämnas till vuxenutbildningen senast den 10/12

 

Med vänlig hälsningar

Vuxenutbildningen Södertälje