Nyheter

Planerad fortsatt undervisning på distans våren 2021

2021-06-14

Fortsatt undervisning med tyngdpunkt på distans- och fjärrundervisning planeras för studieperiod 4 med start den 2 augusti 2021.

Fortsatt distansundervisning hösten 2021

Med anledning av Coronasituationen och Folkhälsomyndighetens rekommendationer har all klassrumsledd utbildning sedan den 18 mars anpassats till undervisningsformer som undviker smittspridning.

Detta gäller för all undervisning arrangerad av vuxenutbildningen i Södertälje, alltså SFI, grundläggande och gymnasiala utbildningar, även dig som ansökt till kurser med undervisning i klassrum. Om du studerar på en annan skola gäller den information som du får där.

Fortsatt undervisning med tyngdpunkt på distans- och fjärrundervisning planeras för studieperiod 4 med start den 2 augusti 2021. Med anledning av Folkhälsomyndighetens senaste allmänna råd kan en gradvis övergång till normala studieformer komma att ske tidigast under studieperiod 5 beroende på hur situationen utvecklar sig.

Datum för återgång till ordinarie undervisningsformer och lektioner i klassrum är inte satt. Vi inväntar Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

 

Information om förändringar på Vux Södertälje:

Du som är elev hos Södertälje vuxenutbildning får information av din lärare om hur distansundervisningen går till. Vi ber dig att ta del av informationen som ges på Vklass samt att regelbundet läsa mejl.

Information och allmänna rekommendationer för att undvika smittspridning:

Samlad information från Södertälje kommun om Coronaviruset:
På svenska: https://www.sodertalje.se/kommun-och-politik/om-coronaviruset/
På andra språk: https://www.sodertalje.se/kommun-och-politik/om-coronaviruset/about-corona-in-other-languages/

Filmer på flera språk med information om vad du kan göra för att undvika att sprida smitta:
https://www.informationsverige.se/sv/mer-om-sverige/samhalle/nyheter/om-nya-coronaviruset/filmer/

Avsändare är Folkhälsomyndigheten, länsstyrelserna, MSB och Socialstyrelsen.

Allmänna råd för Covid-19 från Folkhälsomyndigheten:
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/

På lättläst svenska: https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/informationsmaterial/lattlast/viktigt-att-veta-om-viruset-corona--och-sjukdomen-covid-19/

På olika språk: https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/om-covid-19-pa-olika-sprak/

Lyssna: https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/informationsmaterial/lattlast/#lyssna

På teckenspråk: https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/informationsmaterial/lattlast/#tecken

Nyheter från Sveriges Radio om Coronaviruset på english, العربية, suomeksi, Soomaali, فارسی|دری, Kurmancî, سۆرانی, davvisámegilli, romani, meänkielelä och på lätt svenska:
https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=7428495


Förändrade kontaktvägar

Vi har förändrat våra kontaktvägar för allas säkerhet. Våra stödfunktioner och drop in-möjligheter som reception, SFI-inskrivning, studievägledning, webbstuga och karriärvägledning är stängda för besök men du når våra handläggare via telefon och mejl. 

Kontaktuppgifter till Södertälje vuxenutbildning

Kontaktuppgifter till externa utbildningsanordnare