Nyheter

Examenbevis utfärdas inte automatiskt

2017-06-14

Examenbevis utfärdas inte automatiskt

Viktig information till dig som avslutat gymnasiet med studiebevis och därefter kompletterat med kurser på Komvux. Examenbevis utfärdas inte automatiskt. Du måste själv höra av dig och begära ut ett examenbevis. Kontakta studie-och yrkesvägledare genom mail, telefon eller drop-in tiderna om du behöver få en gymnasieexamen utfärdad.