Nyheter

Yrkesutbildningar

2019-01-09

Södertälje vuxenutbildning antar inte nya elever till yrkespaket i period 2 och 3.

Endast yrkespaket-klassrum i Södertälje (Vård och omsorg, Barn och fritid, Restaurang och storkök) är öppna för ansökan.

Stoppet beror på vårt ekonomiska läge år 2019.

Med vänlig hälsning

Vuxenutbildningen Södertälje