Nyheter

Fixa kunskapskraven med Yrkesprepp!

2021-09-01

Andelen elever med goda resultat fortsätter att öka sedan vuxenutbildningen i Södertälje införde Yrkesprepp.

Vad är Yrkesprepp Södertälje och vad är det bra för?

Under 2018 hade många elever på yrkesutbildningarna svårt att klara av kunskapsmålen på grund av brister i svenska. Vi vill ge alla elever samma förutsättningar att genomföra yrkesutbildning med godkända betyg. Därför erbjuder vi numera Yrkesprepp - orienteringskurser och nivåtester inför de gymnasiala yrkespaketen.  Orienteringskursen som är studiemedelsberättigad är på 10 veckor och ger dig 200 gymnasiepoäng.

Hur går det till?

Om du söker våra gymnasiala yrkesutbildningar och saknar betyg från svensk grundskola eller motsvarande, får du genomföra ett nivåtest i svenska. Testet visar vilken nivå du befinner dig på och om du ska erbjudas en orienteringskurs. När du är klar med orienteringskursen väntar en plats på yrkesutbildningen.

Yrkesprepp Södertälje sprider sig

I veckan var vi inbjudna till Arbetsmarknadsförvaltningen för att presentera metoden för en grupp som fått i uppdrag att titta på lösningar för att fler elever ska klara sin gymnasieutbildning.

Intresset var stort. Nu hoppas vi på ”Yrkesprepp” i hela Sverige och fler elever som klarar kunskapsmålen.