Nyheter

Idag är en orange dag!

2020-11-25

Orange day är dagen då FN uppmanar hela världen att uppmärksamma och manifestera mot våld mot kvinnor. Att verka för en värld fri från våld gör vi även här på vuxenutbildningen i Södertälje, men inte bara den 25 november utan alla dagar.

Som en ljus och optimistisk färg representerar orange en värld fri från våld mot kvinnor och flickor. Världen över lyser kända byggnader upp i orange, människor bär något orange och engagerar sig på olika sätt för att manifestera mot våldet. Gör det du med!

En av tre kvinnor utsätts för våld under sin livstid

Våld mot kvinnor och flickor är ett utbrett folkhälsoproblem och en allvarlig kränkning av de mänskliga rättigheterna. Våld mot kvinnor har många former – i hemmet, i nära relation, sexuella trakasserier, näthat, kvinnlig könsstympning, barnäktenskap, trafficking, sexuellt våld i krig och mord.

Våld i hemmet ökar under covid-19 pandemin

Under Coronapandemin har restriktioner lett till en alarmerande ökning av våld i hemmet. FN uppskattar en ökning med 30 % av våld i hemmet världen över.

Finns våld i din närhet?

Om du upplever att du utsätts för våld, om du är orolig för att någon annan utsätts för våld eller om du själv utövar våld finns hjälp och stöd att få.

På Södertälje kommuns hemsida finns information om hur du kan få hjälp, oavsett om du behöver akut hjälp eller om du bara vill prata med någon.

https://www.sodertalje.se/omsorg-och-socialt-stod/vald-i-nara-relation/

Är du elev på vuxenutbildningen i Södertälje kan du kontakta någon av skolans kuratorer, birgitta.paulander@sodertalje.se eller soren.wallstrom@sodertalje.se                                                   


Alla har rätt till ett liv utan våld!


Artikel 3, FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna