Nyheter

Studiedag för SFI 21/22

2019-02-20


Sfi-lärare har studiedag 21/2.
Alla sfi-lektioner inställda utom Basen.

 

Med vänlig hälsning

Vuxenutbildningen Södertälje