Nyheter

Syv drop-in, Syv telefon och webbstuga är stängd

2019-05-24

SYV-drop-in, SYV-telefon och webbstuga är stängd vecka 22 och 23 på grund av antagningsarbete.

Med vänlig hälsning

Vuxenutbildningen Södertälje