Nyheter

Viktig information om IKE-ansökan

2021-05-06

Sista ansökningsdag är den 15 juni. Obs! Ansökningar som skickas in efter den 15 juni handläggs efter den 9 augusti.

Är du skriven i Södertälje godkänns enbart i undantagsfall studier via andra kommuner och risken är stor att du får avslag för din ansökan. 

Interkommunal ansökan, IKE, beviljas INTE för kurser/kurspaket som finns att söka i utbudet för vuxenutbildningen i Södertälje. Detta gäller även om kurspaketet inte startar.

Vill du ändå ansöka om att studera på annan ort gör du din ansökan på den aktuella kommunens hemsida. När du har gjort din ansökan skriver du under den med din namnteckning och mejlar eller postar den senast den 15 juni. Du kan även lämna den i brevlådan utanför entrén på Västergatan 2.

Du måste skicka med kopior på dina betyg tillsammans med din ansökan.

Obs! Det är viktigt att din ansökan är komplett och att du skickar in den i tid. Se till att du har signerat din ansökan och skickat med de kursintyg eller betyg som krävs.

Ansökningstider

Mejl: vuxenutbildningen@sodertalje.se

Vanlig post: Vuxenutbildningen i Södertälje, Västergatan 2, 151 89 Södertälje

Märk kuvertet eller rubricera ditt mejl med ”interkommunal ansökan”