Nyheter

Viktig information för gymnasieelever

2018-06-04

Viktig information för gymnasieelever som avslutat sin gymnasieutbildning våren 2018

Viktig information till gymnasieelever som avslutar sin gymnasieutbildning våren 2018 och som har sökt till Vuxenutbildningen:

Lämna in dina betyg från din avslutade gymnasieutbildning senast den 20 juni för att vi ska kunna behandla din ansökan.

 

Med vänlig hälsning

Vuxenutbildningen Södertälje