Testa digital drop in!

Varje tisdag mellan kl 13.00-14.00 kan du träffa karriärvägledare digitalt.


Då kan vi guida dig som inte vet vad du vill jobba med eller dig som är osäker på vilken typ av arbete som skulle passa dina styrkor och din personlighet. Vi kan även svara på frågor om vilka yrken och utbildningar som finns eller ge dig feedback på ditt CV. Självklart kan du även nå oss som vanligt på telefon, mejl och drop in på skolan.

Så här gör du

Via dator med webbläsare:

  1. Klicka på länken: 
    https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YjA2M2QzODItYWU5NC00NWQ0LTg0MTgtOTk1N2FlYTNkNmNm%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22d8546a51-9fe0-4c26-9c8d-0dd40f291cb8%22%2c%22Oid%22%3a%2238feeb25-9b2b-4a94-9bba-88e41124143b%22%7d

När du anslutit kommer du att hamna i ett väntrum (Lobby) och du kommer att släppas in till ett samtal med en karriärvägledare när det blir din tur. Om det är flera före dig kan det innebära väntetid.