Gymnasiala kurser och yrkesutbildningar

Under hösten 2021 gäller fortsatt undervisning med tyngdpunkt på distans- och fjärrundervisning för vuxenutbildning i kommunens egen regi på Västergatan 2.

Fjärrundervisning ersätter klassrumsledd undervisning

Fjärrundervisning

Med anledning av Coronasituationen är den klassrumsledda undervisningen tills vidare ersatt av fjärrundervisning. Med fjärrundervisning menas att du har lektion med läraren i ett ”digitalt klassrum” på en dator.

Du behöver ha tillgång till en dator och vara tillgänglig för digitala lektioner (fjärrundervisning) under studietiden för din kurs.

Distansundervisning

Distansundervisning innebär självständiga studier med ett fåtal schemalagda träffar med lärare. Distansundervisning kräver studievana och god förmåga att hantera digitala hjälpmedel.

Heltidsstudier och yrkespraktik

Gymnasiala yrkesutbildningar innebär studier på heltid (40 timmar) med 15 % obligatorisk yrkespraktik (APL). Specifik information om vad som gäller för olika kurser hittar du under  fliken "hitta kurser" på webbansökan, Alvis. 

Södertälje vuxenutbildning erbjuder olika alternativ för dig som vill läsa en gymnasial yrkesutbildning eller skaffa betyg för att söka till högskola. Våra utbildningar för dig som vill bli kock, barnskötare eller undersköterska erbjuds som yrkespaket på heltid.

Kockutbildningen

Vill du bli kock?

Om du vill arbeta inom restaurang och livsmedelsbranschen är detta ett yrkesprogram för dig. Utbildningen består av ett färdigt kurspaket som ger dig unika kunskaper inom det nordiska skafferiet och om vegetarisk matlagning. Som elev hos oss på kockutbildningen i Södertälje får du daglig praktik via skolans restaurang Västan.

Studieformer och studietider

Gymnasiala yrkesutbildningar innebär studier på heltid (40 timmar) varav 15 % är obligatorisk yrkespraktik (APL). 

Ansökan gör du via vår ansökningsportal, webbansökan.

Följ kockeleverna på Instagram

Följ kockeleverna på Facebook

Elever och lärare berättar

Under fliken "om vår skola" kan du läsa mer om vuxenutbildningen i Södertälje och se filmer där elever och lärare berättar om hur det är att studera här.

Barn och fritidsutbildningen

Vill du bli barnskötare?

Om du vill arbeta med barn och ungdomar som växer och utvecklas, har vi på Södertälje vuxenutbildning ett yrkesprogram för dig. Du läser först ett basår, sedan följer en inriktning för att bli barnskötare eller elevassistent.

Studieformer och studietider

Gymnasiala yrkesutbildningar innebär studier på heltid (40 timmar) varav minst 15 % är obligatorisk yrkespraktik (APL). Finns även som distansalternativ. 

Ansökan sker via vår ansökningsportal, webbansökan

Elever och lärare berättar

Under fliken "om vår skola" kan du läsa mer om vuxenutbildningen i Södertälje och se våra filmer där lärare och elever berättar om hur det är att studera här.

Vård och omsorgsutbildningen

Vill du bli undersköterska?

Om du vill arbeta  inom äldreomsorg eller akutsjukvård har vi på Södertälje vuxenutbildning ett yrkesprogram för dig. Du läser först ett basår, sedan följer en inriktning för akutsjukvård eller äldreomsorg.

Studieformer och studietider

Gymnasiala yrkesutbildningar innebär studier på heltid (40 timmar) varav 15 % är obligatorisk yrkespraktik (APL). Utbildningen finns även som distansalternativ. 

Ansökan sker via vår ansökningsportal, webbansökan

Lärare och elever berättar

Under fliken "om vår skola" kan du läsa mer om vuxenutbildningen i Södertälje och se våra filmer där lärare och elever berättar om hur det är att studera här.

 

Gymnasiala fristående kurser

Vuxenutbildningen i Södertälje erbjuder fristående kurser i egen regi inom ramen för de gymnasiala yrkesprogrammen: Kockutbildning, Vård och omsorgsutbildning samt barn och fritidsutbildning.

Vill du läsa andra yrkesinriktade fristående kurser eller teoretiska ämneskurser på gymnasial nivå kan du välja kurser hos ett tjugotal vuxenutbildare i närheten av Södertälje. 

Hitta alla gymnasiala kurser och yrkesutbildningar

 

Hela utbudet av gymnasiala kurser (teoretiska och praktiska) samt yrkesprogram hittar du på vår ansökningsportal/webbansökan där du kan läsa mer om varje utbildningsalternativ.

Hitta kurser/webbansökan

Du kan läsa:

 • yrkesprogram
 • enstaka yrkesrelaterade kurser
 • enstaka teoretiska ämneskurser (svenska, matematik, biologi m fl)

Yrkesutbildningar som du kan söka:

Administration, Ekonomi, Handel: Administratör, Butikssäljare, Butikssäljare fördjupning, Ekonomiassistent, HR-assistent, Inköpsassistent, Kundvärd reception, Marknadsassistent, Näthandlare, Praktisk bokföring, Säljare, Säljledare, Säljstöd och företagsförsäljning, Starta eget

Barn och fritid: Barnskötare, Elevassistent, Personlig assistent

Bygg och anläggning: Byggnadsplåtslagare, Byggnadsträarbetare, Golvläggare, Låssmed, Målare, Plattsättare

Data och IT: Nätverkstekniker

El och energi: Elektriker, Industri-serviceelektriker, Installationselektriker, Larmtekniker

Fordon och transport: Personbilsmekaniker, Fordonsmekaniker för tunga fordon, Truckförare, Däcktekniker, Yrkesförare buss, Yrkesförare lastbil

Hotell och Turism: Bokning/försäljning, Gästvärd försäljning/guest relations/eventvärd, Hotell och konferens, Konferensvärd, Receptionist, Turistinformation

Hantverk: Florist, Frisör, Nagelteknolog, Stylist

Industriteknik: CNC-operatör, Svets

Naturbruk: Trädgård

Restaurang och livsmedel: Bagare, Konditor, Bartender, Servitör, Cafékock, Kallskänka, Kock, Köksbiträde

VVS och Fastighet: Fastighetsskötare, Fastighetstekniker, VVS-montör

Vård och omsorg: Stödassistent, Undersköterska, Vårdbiträde

Väktare: Väktare

Teoretiska ämnesområden för fristående gymnasiala kurser:

Barn och fritid

Bygg och anläggning

Data/IT och media

El och energi

Handel och administration

Hotell och turism

Matematik

Naturvetenskap

Retaurang och livsmedel

Samhällskunskap

Språk

VVS och fastighet

Vård och omsorg

 

Förkunskapskrav - vem kan läsa gymnasial vuxenutbildning?

Vem kan läsa gymnasial vuxenutbildning?

Om du har slutbetyg från grundskolan eller motsvarande kan du ansöka till gymnasiala kurser eller yrkesprogram från och med 1 juli samma år du fyller 20. Har du slutbetyg från ett nationellt program så spelar åldern ingen roll.

Om du redan har godkända betyg kan du inte läsa om samma kurs för att höja betyget. Vill du höja dina redan godkända kurser hänvisas du till att göra prövning.

Södertälje Vuxenutbildning erbjuder prövningar i de gymnasiekurser som ingår i yrkespaketen VO och BS. Dessutom erbjuds prövningar av våra utbildningsanordnare i deras respektive kursutbud. 

Utbildningsanordnare för vuxenutbildning i Södertälje kommun

Förkunskapskrav

 • Du behöver ha läst klart grundläggande svenska som andra språk eller gått klart grundskolan. 
 • Specifika behörighetskrav för den kurs du ansöker till framgår i webbansökan, Alvis.
Så här ansöker du

Så här ansöker du:

 1. Gå till webbansökan
 2. Klicka på hitta kurser i menyraden, välj kurs och lägg den i din kurskorg. Ska du söka flera kurser? Lägg alla i kurskorgen, innan du påbörjar ansökan.
 3. Gå till kurskorgen och starta ansökan
 4. Logga in eller skapa ett konto
 5. Kontrollera dina personuppgifter
 6. Prioritera valda kurser
 7. Beskriv din tidigare utbildning och bifoga betyg
  Obs! Om du har utländska betyg måste du bifoga ett utlåtande från UHR. https://www.sodertalje.se/skola-och-forskola/utbildning-for-vuxna/vuxenutbildningen/ansokan-vux/skicka-in-dina-betyg/
 8. Ange dina mål med studierna
 9. Skicka ansökan

Eventuella individuella anpassningar sker efter att du antagits till utbildningen

Behöver du hjälp med ansökan?

Distansutbildningar kräver tillgång till dator och internet

Om du vill studera på distans behöver du tänka på att studieformen kräver viss vana av att hantera kommunikation och dokument via datorn. Du behöver ha tillgång till både dator och internet.

Gymnaisala yrkesutbildningar är studier på heltid med obligatorisk yrkespraktik

Du förväntas studera på heltid varav minst 15 % av utbildningstiden är arbetsplatsförslagd yrkespraktik, APL-praktik. Yrkespraktiken är obligatorisk och du blir tilldelad en APL-plats som inte kan väljas bort.

OBS!
Vuxenutbildningen har begränsade ekonomiska resurser. Om alla sökande inte kan beviljas studier görs ett urval. Urval sker i enlighet med 3 kap 7§ i Förordning om kommunal vuxenutbildning (SFS 2011:1 108).

Obligatoriskt nivåtest

Nivåtest är obligatoriskt för alla som söker kurspaketen: Vård och omsorg, Barn och fritid eller Restaurang och livsmedel.

Efter ansökan kommer du att kallas till nivåtest på Vuxenutbildningen i Södertälje. Information skickas till den e-postadress som du skrivit i din ansökan.

För att kunna ge alla elever samma förutsättningar att slutföra sin utbildning med godkända betyg får du göra ett nivåtest. Reslutatet visar om du har de  förkunskaper i svenska språket som krävs.

Om ditt nivåtest visar att du inte har tillräckliga förkunskaper kommer du att antas till en förberedande kurs i svenska (tio veckor) och därefter påbörjas ditt kurspaket.

De som gått 9 år i svensk grundskola och på så vis fått gymnasiebehörighet är undantagna från att göra nivåtestet.

Obs! Resultat för genomfört nivåtest är giltigt i ett år.

Studieekonomi

Avgiftsfri utbildning

Södertälje kommuns gymnasiala yrkesutbildningar är avgiftsfria, vilket innebär att det inte tas ut någon undervisningsavgift. Däremot måste du själv stå för kurslitteratur och annat studiematerial.

Utbildningen är studiemedelsberättigad

Alla utbildningar är studiemedelsberättigade hos CSN. För att ansöka om studiemedel kontaktar du CSN direkt.

Bidrag för dig som är arbetslös

För dig som är arbetslös finns möjligheter att söka studiestartsstöd. Vissa arbetslösa kan under en kortare tid få bidrag för att studera på grundskole- eller gymnasienivå och därmed öka chanserna till jobb.

För att ansöka om studiestartsstöd kontaktar du din handläggare på Arbetsförmedlingen. En handläggare får du när du anmäler dig som arbetslös på Arbetsförmedlingen.

Läs mer om studiestartsstöd: www.csn.se/bidrag-och-lan/studiestod/studiestartsstod.html

Läs mer i vår broschyr

Här kan du ladda ner broschyren där du kan läsa mer om gymnasiala utbildningar för vuxna.

Broschyr om gymnasiala yrkesutbildningar