Undervisning i coronatider

På vuxenutbildningen pågår undervisningen för fullt, men för att undvika smittspridning sker den på distans fram till dess vi får nya direktiv från Folkhälsomyndigheten. Informationen gäller för de utbildningar som bedrivs av Södertälje kommun i egen regi.

Så här undviker vi smittspridning

Vuxenutbildningen i Södertälje erbjuder normalt både utbildningar med undervisning i klassrum och utbildningar för distansstudier.

Med anledning av Coronasituationen anpassas de klassrumsledda utbildningarna till undervisning på distans i olika former för att undvika smittspridning.

Våra lärare använder de metoder som krävs för olika situationer och för varje individ. Undervisningen anpassas efter dina unika behov och möjligheter att använda digitala lösningar. 

Det kan innebära fjärrundervisning, dvs undervisning via dator i realtid och kan innehålla kursmoment som genomförs i skolans lokaler vid bestämda tider. Du behöver alltså vara tillgänglig för skolarbete under den schemalagda tiden.

Våra ordinarie distansutbildningar påverkas inte av Coronasituationen. De är anpassade för dig som vill studera och yrkesarbeta samtidigt och är uppbyggda på ett annat sätt än de undervisningsformer på distans som tillfälligt ersätter klassrumsledd undervisning. 

Mer information om coronaviruset och förändringar på VUX

Läxförhör via mobilen med elev på Basen, SFI.

Lärare och elever på kockutbildningen går igenom veckans matlagningsuppgifter.

Lärare på grundläggande svenska för invandrare delar ut veckans skrivuppgifter utomhus.

Veckans skoluppgifter via mejl och Vklass för SFI-elever.

Lästräning via mobilen för elev på Basen, SFI.

 

 

Digitala uppgifter för SFI-elever.

Läs- och uttalsträning med lärare på mobilen.

 

Uppgifter på Vklass för elever på vård- och omsorgsutbildningen.