Distansundervisning i coronatider

På vuxenutbildningen pågår undervisningen för fullt, men för att undvika smittspridning sker den just nu, och en tid framöver, på distans. Våra sommarkurser kommer också att se lite annorlunda ut pga coronaläget i länet under 2020. Detta gäller enbart de utbildningar som bedrivs av Södertälje kommun i egen regi.

Förändringar under sommaren:

SFI

SFI-undervisningen på vuxenutbildningen i Södertälje har sommaruppehåll  mellan 29 juni och 31 juli och öppnar igen den 3 augusti.

Grundläggande kurser

Enbart intensivkurser i grundläggande svenska som andraspråk och engelska mellan 25 maj  - 10 juli, studieperiod 3

Vill du studera grundläggande kurser under sommaren, studieperiod 3 gäller följande:

  • Grundläggande kurser inom svenska som andraspråk och engelska delkurs 1, 2 och 3 genomförs som intensivkurser på 7 veckor mellan 25 maj – 10 juli.
  • Vi kommer INTE att erbjuda grundläggande delkurs 4 i svenska som andraspråk eller engelska under studieperiod 3 (sommarperioden). Delkurs 4 kommer starta som vanligt efter sommaren i augusti och går att söka redan nu.

Vill du inte studera intensivkurs (7 veckor) rekommenderar vi ett studieuppehåll så att du kan samla energi inför kursstarterna den 3 augusti, då 10-veckorskurserna i normal studietakt startar igen.

Obs! 10-veckorskurser med kursstart den 3 augusti (studieperiod 4) kan du söka redan nu.

Gymnasial yrkesutbildning

För dig som studerar någon av våra yrkesutbildningar löper terminen på som vanligt med sommaruppehåll enligt schema. Kurserna startar åter igen i augusti.

Har du frågor om sommarperioden kontaktar du vuxenutbildningens administration.

Om vår distansundervisning

Våra lärare använder de metoder som krävs för olika situationer och för varje individ. Undervisningen anpassas efter dina unika behov och möjligheter att använda digitala lösningar. 

Du kan känna dig trygg och lita på att få den kunskap som kursen kräver. Det kommer bara att ske på lite nya sätt under en tid.

Mer information om coronaviruset och förändringar på VUX

Läxförhör via mobilen med elev på Basen, SFI.

Lärare och elever på kockutbildningen går igenom veckans matlagningsuppgifter.

Lärare på grundläggande svenska för invandrare delar ut veckans skrivuppgifter utomhus.

Veckans skoluppgifter via mejl och Vklass för SFI-elever.

Lästräning via mobilen för elev på Basen, SFI.

 

 

Digitala uppgifter för SFI-elever.

Läs- och uttalsträning med lärare på mobilen.

Uppgifter på Vklass för elever på vård- och omsorgsutbildningen.