Sfi - svenska för invandrare

Sfi är en första utbildning i svenska för invandrare och finns på olika nivåer med olika studieformer. Sfi är gratis och all undervisning är på svenska. Med anledning av coronasituationen har undervisningen under hösten skett på distans i stor utsträckning. En gradvis övergång till normala studieformer planeras från första december 2021.

Från och med januari 2022 gäller följande:

Kurser med klassrumsledd undervisning kan ske både i klassrum och/eller med fjärrundervisning. Med fjärrundervisning menas att du har lektion med läraren i mobil eller dator.

Distanskurser kräver studievana och god förmåga att hantera digitala hjälpmedel. Du behöver komma till skolan för examinationer och nationella prov under studietiden för din kurs.

Studieformer på deltid och distans har begränsade platser och du kan behöva stå i kö innan du kan börja. Om du vill börja studera så fort som möjligt är det bra att göra både andrahands- och tredjehandsval i din ansökan.

Heltidsstudier är det bästa alternativet

För dig som vill ha en snabb språkutveckling är heltidsstudier, sfi Maxi, det bästa alternativet. Du får en optimal struktur för dina studier och maximal tid med din lärare. Det är dessutom kortare kötid till sfi-kurserna på heltid. Mer om vad de olika studieformerna på heltid och deltid innebär kan du läsa här nedan.

 

Klicka på ikonen i spelarfönstret för arabisk eller engelsk text

Studier på heltid eller deltid

Studieformer

Heltid - den bästa studieformen

Sfi Maxi, dag

För dig som vill ha en snabb språkutveckling är heltidsstudier det bästa alternativet. Du får en optimal struktur för dina studier och maximal tid med din lärare. Det är dessutom kortare kötid till sfi-kurserna på heltid.

Läser du på heltid har du lektioner på förmiddagen eller på eftermiddagen. Ditt schema består av 15 timmar lärarledda lektioner i veckan. Övrig tid, som du själv planerar, är avsedd för läxor och individuella studier. Du behöver läsa upp till 40 timmar per vecka för att klara av kursen med godkända betyg.

Deltid - för dig som arbetar

Om du arbetar eller av andra skäl inte kan studera på heltid kan du ansöka om att få läsa på deltid. Du kan välja mellan att läsa på dagtid eller på kvällstid. För dig som arbetar och inte har möjlighet att närvara vid lektioner har möjlighet att studera deltid online med stöd av en lärare.

Sfi Flexi, dag

Läser du deltid (50%) på dagtid har du lektioner på förmiddagen eller på eftermiddagen. Du kan även välja en en kombination av båda. Ditt schema består av 7-8 timmar lärarledda lektioner i veckan som är obligatoriska. Övrig tid, som du själv planerar, är avsedd för läxor och individuella studier. Du behöver läsa upp till 20 timmar per vecka för att hinna med dina uppgifter och klara av kursen med godkända betyg.

Sfi Flexi, kväll

Innebär deltidstudier (50%) med lektioner på kvällstid. Ditt schema består av 4 timmars lärarledda lektioner i veckan som är obligatoriska. Du har lektioner två kvällar i veckan – tisdag och torsdag. Du kan också kombinera med dagkurser. Övrig tid, som du planerar själv, är avsedd för läxor och individuella studier. Du behöver läsa upp till 20 timmar per vecka för att hinna med dina uppgifter och klara av kursen med godkända betyg.

Distans - för dig som arbetar och har studievana

Sfi Flexi kväll, distans

Innebär självständiga deltidstudier (50%) på kvällstid. Du har kontakt med din lärare online och kommer till skolan 2 - 3 gånger per termin för obligatoriska test. Du behöver läsa upp till 20 timmar per vecka för att hinna med dina uppgifter och klara av kursen med godkända betyg.

I slutet av kursen gör du ett nationellt prov som också  är obligatoriskt och kan endast utföras dagtid.

 

När kan jag börja?

På sfi sker antagning till kurser löpande. Kurser startar var 10:e vecka. Du får besked om kursstart när du varit i kontakt med sfi-inskrivningen.

För dig som börjar läsa sfi för första gången är väntetiden kort och du kan starta vid nästa kursstart. 

Om du tidigare har läst sfi och avbrutit sina studier kan du få en längre väntetid till start.

Vår ambition att medborgare som antagits till sfi-studier ska läsa klart alla delkurser utan avbrott.

Ansöka till sfi

Så här ansöker du:

 1. Ansök här: Skicka ett mail och tala om att du vill börja läsa sfi till: sfi-inskrivningen@sodertalje.se
  Uppge namn, adress, telefonnummer och mejladress så att vi kan kontakta dig för nästa steg.

 2. Sfi-inskrivningen kontaktar dig

 3. På sfi sker antagning till kurser löpande. Kurser startar var 10:e vecka. Du får besked om kursstart när du varit i kontakt med sfi-inskrivningen

Obs! Det är många sökande och det kan dröja ett par dagar innan vi hör av oss, men så fort du har mejlat oss har du en plats i kön.

Bor du i annan kommun än Södertälje och Nykvarn ansöker kontaktar du den kommunen du bor i för att göra din ansökan.

Har du frågor kan du ringa till sfi-inskrivningen under våra telefontider.

Telefontider och kontaktuppgifter till sfi-inskrivningen

Med anledning av coronasituationen tar vi inte emot besökare, alla kontakter sker enbart via telefon och mail tills vidare. 

Obs! Vuxenutbildningen har begränsade ekonomiska resurser. Om alla sökande inte kan beviljas studier görs ett urval. Urval sker i enlighet med 3 kap 7§ i Förordning om kommunal vuxenutbildning (SFS 2011:1 108).

För dig som bor i Södertälje/Nykvarn och arbetar i annan kommun

För dig som bor i Södertälje/Nykvarn och arbetar i annan kommun.

 1. Arbetar du i annan kommun bör du ansöka till sfi-flexi i Södertälje. Där kan du studera efter ett anpassat schema. Arbetsgivarintyg krävs.
 2. Fyll i ansökningsblanketten du får från den kommun du vill studera i.
 3. Lämna in blanketten med arbetsgivarintyg till vuxenutbildingen  Södertälje.
 4. Södertälje kommun ger dig besked om du ansökan har beviljats.
För dig som bor i annan kommun och vill studera i Södertälje

För dig som bor i annan kommun och vill studera i Södertälje.

 1. Fyll i blanketten för Sfi Södertälje Blankett
 2. Lämna blanketten till din hemkommun.
 3. Din hemkommun meddelar dig
Hur lång är sfi-utbildningen?

För nybörjare kan kurstiden variera från två till flera terminer, beroende på utbildningsbakgrund, förkunskaper och planerad studieväg.

Varje kurs avslutas med ett nationellt prov. Om du inte gör tillfredsställande framsteg i din språkutveckling kan skolan avsluta dina studier.

För heltidsstudier gäller 40 timmar per vecka, du studerar vanligtvis mellan kl 8.00 – 16.30 (mån – fre).  

Studienivåer på sfi

Sfi-undervisningen ges på olika nivåer. Vilken grupp du ska gå i avgörs utifrån din utbildningsbakgrund och efter kartläggning med pedagog.

Sfi-utbildningen är uppdelad i fyra kurser: A, B, C och D.

 • Studieväg 1 - Kurs A – D. För dig som har kort eller ingen skolbakgrund.
 • Studieväg 2 - Kurs B – D. För dig som tidigare har studerat grundskola eller gymnasium.
 • Studieväg 3 - Kurs C – D. För dig med mer skolbakgrund.

Du kan läsa mer om de olika studievägarna och kurserna på Skolverkets hemsida: https://www.skolverket.se/undervisning/vuxenutbildningen/komvux-svenska-for-invandrare-sfi/laroplan-for-vux-och-kursplan-for-svenska-for-invandrare-sfi/kursplan-for-svenska-for-invandrare-sfi-pa-andra-sprak

Vem kan studera sfi?

Sfi är för dig som är svensk medborgare*, folkbokförd i Södertälje eller Nykvarn och som saknar grundkunskaper i svenska.

Har du redan studerat på sfi med godkända betyg kan du inte läsa om samma kurs för att höja betyget. Vill du höja dina redan godkända kurser hänvisas du till att göra prövning. 

I Södertälje har du rätt att studera sfi från och med den 1 juli det år du fyller 16 år.

Södertälje kommun hänvisar ungdomar under 20 år till Morabergs studiecentrum. https://www.sodertalje.se/skola-och-forskola/gymnasieskola/vara-gymnasieskolor/morabergs-studiecentrum2/vara-utbildningar/preparandutbildning/

Ta med dig legitimation eller pass till inskrivningssamtalet för att visa medborgarskap.

*EU/EES-medborgare eller medborgare i Schweiz
Om du är EU/EES-medborgare eller medborgare i Schweiz ska du ha uppehållsrätt för arbete eller studier samt kunna visa ett arbetskontrakt altenativt studieintyg och vara bosatt i Södertälje. Ta med pass för att visa medborgarskap.

Samhällsorientering

Samhällsorientering

Om du är ny i Sverige kan du ha rätt till en kurs i samhällsorientering. Det är en gratis kurs om det svenska samhället. Du får kunskap om dina rättigheter och skyldigheter, om svensk demokrati och om hur det svenska samhället fungerar. 

Kursen hålls på ditt modersmål eller ett annat språk som du kan väl. 

Vad kostar det att läsa på sfi?

Kurserna är kostnadsfria. Du får låna läromedel men du måste själv stå för skrivmateriel.

Du som studerar sfi har inte rätt att söka studiemedel från CSN (Centrala Studiestödsnämnden). Har du frågor om försörjningsstöd kan du vända dig till Södertälje kommuns försörjningsstöd.

Om du har rätt till A-kassa måste du ha ett godkännande från A-kassan.  

Ansökan om prövning

Prövning är för dig som inte har studerat sfi de sista 6 månaderna, eller om du har lärt dig svenska på egen hand.

 • Ansök om prövning genom att maila sfi-inskrivningen@sodertalje.se
 • Skriv vilken kurs du vill göra prövning i, ditt personnummer och dina kontaktuppgifter.
 • Du betalar för prövningen minst en vecka innan förtestet. OBS! Om du har IG/F på en kurs är prövningen avgiftsfri.
 • Betala 500 kr till: Södertälje Kommun Plus giro 34318-6
  OCR/meddelande 12 43 10 3120 29820 637
  Ange namn och personnummer
 • Ta med dig kvitto på att du har betalat.
Se vår fina broschyr

Läs mer i våra broschyrer om sfi

SFI (Svenska för invandrare) - broschyr