Sfi - svenska för invandrare

Sfi är en första utbildning i svenska för invandrare. Du kan välja att läsa på heltid eller på deltid. Kursen är gratis och erbjuds dagtid, kvällstid och distans. Sfi finns på flera olika nivåer för att passa alla. All undervisning är på svenska.

Klicka på ikonen i spelarfönstret för arabisk eller engelsk text

När kan jag börja?

På sfi sker antagning till kurser löpande. Kurser startar var 10:e vecka. Du får besked om kursstart när du varit i kontakt med sfi-inskrivningen.

För dig som börjar läsa sfi för första gången är väntetiden kort och du kan starta vid nästa kursstart. 

Om du tidigare har läst sfi och avbrutit sina studier kan du få en längre väntetid till start.

Vår ambition att medborgare som antagits till sfi-studier ska läsa klart alla delkurser utan avbrott.

Ansöka till sfi

Så här ansöker du:

 1. Ansök här: Skicka ett mail och tala om att du vill börja läsa sfi till: sfi-inskrivningen@sodertalje.se
  Uppge namn, adress, telefonnummer och mejladress så att vi kan kontakta dig för nästa steg.

 2. Sfi-inskrivningen kontaktar dig

 3. På sfi sker antagning till kurser löpande. Kurser startar var 10:e vecka. Du får besked om kursstart när du varit i kontakt med sfi-inskrivningen

Obs! Det är många sökande och det kan dröja ett par dagar innan vi hör av oss, men så fort du har mejlat oss har du en plats i kön.

Bor du i annan kommun än Södertälje och Nykvarn ansöker kontaktar du den kommunen du bor i för att göra din ansökan.

Har du frågor kan du ringa till sfi-inskrivningen under våra telefontider.

Telefontider och kontaktuppgifter till sfi-inskrivningen

Med anledning av coronasituationen tar vi inte emot besökare, alla kontakter sker enbart via telefon och mail tills vidare. 

Obs! Vuxenutbildningen har begränsade ekonomiska resurser. Om alla sökande inte kan beviljas studier görs ett urval. Urval sker i enlighet med 3 kap 7§ i Förordning om kommunal vuxenutbildning (SFS 2011:1 108).

För dig som bor i Södertälje eller Nykvarn och vill studera i annan kommun

För dig som bor i Södertälje eller Nykvarn och vill studera i annan kommun.

 1. Du måste ha arbete i kommunen du vill studera i. Arbetsgivarintyg krävs
 2. Fyll i ansökningsblanketten du får från den kommun du vill studera i.
 3. Lämna in blanketten med arbetsgivarintyg till vuxenutbildingen  Södertälje.
 4. Södertälje kommun ger dig besked om du ansökan har beviljats.
För dig som bor i annan kommun och vill studera i Södertälje

För dig som bor i annan kommun och vill studera i Södertälje.

 1. Fyll i blanketten för Sfi Södertälje Blankett
 2. Lämna blanketten till din hemkommun.
 3. Din hemkommun meddelar dig
Hur lång är sfi-utbildningen?

För nybörjare kan kurstiden variera från två till flera terminer, beroende på utbildningsbakgrund, förkunskaper och planerad studieväg.

Varje kurs avslutas med ett nationellt prov. Om du inte gör tillfredsställande framsteg i din språkutveckling kan skolan avsluta dina studier.

För heltidsstudier gäller 40 timmar per vecka, du studerar vanligtvis mellan kl 8.00 – 16.30 (mån – fre).  

Studier på heltid eller deltid

Heltidsstudier

Om du läser på heltid behöver du studera 40 timmar per vecka.

40 timmar fyller ditt veckoschema och består av lärarledda studier och individuella studier. De timmar som inte är lärarledda är studietid som du behöver för att göra uppgifterna och klara av kursen.

Delstidstudier

 • Kvällsstudier på distans
  För dig som arbetar ges möjlighet att studera online med stöd av en lärare. Du erbjuds handledning i skolan 1 kväll per vecka. En kväll per månad är obligatoriskt för test. De nationella proven är obligatoriska och kan endast utföras dagtid.
 • Sfi flexi
  Om man arbetar eller av andra skäl inte kan bedriva heltidsstudier kan du ansöka om att få läsa sfi Flexi där schemat anpassas till dina behov.
Studienivåer på sfi

Sfi-undervisningen ges på olika nivåer. Vilken grupp du ska gå i avgörs utifrån din utbildningsbakgrund och efter kartläggning med pedagog.

Sfi-utbildningen är uppdelad i fyra kurser: A, B, C och D.

 • Studieväg 1 - Kurs A – D. För dig som har kort eller ingen skolbakgrund.
 • Studieväg 2 - Kurs B – D. För dig som tidigare har studerat grundskola eller gymnasium.
 • Studieväg 3 - Kurs C – D. För dig med mer skolbakgrund.

Du kan läsa mer om de olika studievägarna och kurserna på Skolverkets hemsida: https://www.skolverket.se/undervisning/vuxenutbildningen/komvux-svenska-for-invandrare-sfi/laroplan-for-vux-och-kursplan-for-svenska-for-invandrare-sfi/kursplan-for-svenska-for-invandrare-sfi-pa-andra-sprak

Vem kan studera sfi?

Sfi är för dig som är svensk medborgare*, folkbokförd i Södertälje eller Nykvarn och som saknar grundkunskaper i svenska.

I Södertälje har du rätt att studera sfi från och med den 1 juli det år du fyller 16 år.

Södertälje kommun hänvisar ungdomar under 20 år till Morabergs studiecentrum. https://www.sodertalje.se/skola-och-forskola/gymnasieskola/vara-gymnasieskolor/morabergs-studiecentrum2/vara-utbildningar/preparandutbildning/

Ta med dig legitimation eller pass till inskrivningssamtalet för att visa medborgarskap.

*EU/EES-medborgare eller medborgare i Schweiz
Om du är EU/EES-medborgare eller medborgare i Schweiz ska du ha uppehållsrätt för arbete eller studier samt kunna visa ett arbetskontrakt altenativt studieintyg och vara bosatt i Södertälje. Ta med pass för att visa medborgarskap.

Samhällsorientering

Samhällsorientering

Om du är ny i Sverige kan du ha rätt till en kurs i samhällsorientering. Det är en gratis kurs om det svenska samhället. Du får kunskap om dina rättigheter och skyldigheter, om svensk demokrati och om hur det svenska samhället fungerar. 

Kursen hålls på ditt modersmål eller ett annat språk som du kan väl. 

Vad kostar det att läsa på sfi?

Kurserna är kostnadsfria. Du får låna läromedel men du måste själv stå för skrivmateriel.

Du som studerar sfi har inte rätt att söka studiemedel från CSN (Centrala Studiestödsnämnden). Har du frågor om försörjningsstöd kan du vända dig till Södertälje kommuns försörjningsstöd.

Om du har rätt till A-kassa måste du ha ett godkännande från A-kassan.  

Ansökan om prövning

Prövning är för dig som inte har studerat sfi de sista 6 månaderna, eller om du har lärt dig svenska på egen hand.

 • Ansök om prövning genom att maila sfi-inskrivningen@sodertalje.se
 • Skriv vilken kurs du vill göra prövning i, ditt personnummer och dina kontaktuppgifter.
 • Du betalar för prövningen minst en vecka innan förtestet. OBS! Om du har IG/F på en kurs är prövningen avgiftsfri.
 • Betala 500 kr till: Södertälje Kommun Plus giro 34318-6
  OCR/meddelande 12 43 10 3120 29820 637
  Ange namn och personnummer
 • Ta med dig kvitto på att du har betalat.
Se vår fina broschyr

Läs mer i våra broschyrer om sfi

SFI (Svenska för invandrare) - broschyr