Studie och yrkesvägledning

Grundläggande vuxenutbildning är utbildning på grundskolenivå för vuxna.

För vem?

För dig som behöver läsa in grundskolan. Du kan söka grundläggande vuxenutbildning från och med 1 juli det år du fyller 20 och saknar de färdigheter som normalt uppnås i grundskolan.

Utbildning

Du kan läsa en mängd olika kurser på den grundläggande vuxenutbildningen. Kurser som du kan söka på Vuxenutbildningen i Södertälje hittar du i kurskatalogen och i webbansökan. 

Observera att kurserna försvinner från webbansökan när ansökningsperioden gått ut. Du kan alltid kontakta Vuxenutbildningens studie- och yrkesvägledare för mer information.

Vill du läsa kurser på grundläggande nivå, som inte erbjuds på Vuxenutbildningen i Södertälje, kontakta studie- och yrkesvägledare. På Skolverkets webbplats hittar du  samtliga kursplaner och kunskapskrav på grundläggande nivå. 

Studieekonomi

Utbildningen är avgiftsfri, vilket innebär att det inte tas ut någon undervisningsavgift. Däremot måste du själv stå för litteratur och annat studiematerial. Alla kurser är studiemedelsberättigade hos CSN.

Så söker du

Du ansöker via Webbansökan. Där hittar du alla kurser du kan söka på Vuxenutbildningen i Södertälje.

Du måste styrka dina förkunskaper med kopior på dina betyg. De ska finnas hos oss senast två arbetsdagar efter sista ansökningsdagen.

Om test krävs för en kurs (svenska, svenska som andraspråk, engelska eller matematik) kan du göra ett nivåtest. 

Se vår fina broschyr

Läs mer i våra broschyrer om grundläggandekurser

Grundläggandebroschyr