Gymnasial yrkesutbildning

Den gymnasiala yrkesutbildningen motsvarar gymnasieskolans yrkesprogram. Här utbildar du dig direkt till ett yrke.

För dig som vill läsa in gymnasiekurser med yrkesinriktning. Om du har slutbetyg från grundskolan eller motsvarande kan du söka från och med 1 juli samma år du fyller 20. Har du slutbetyg från ett nationellt program så spelar åldern ingen roll.

Yrkesutbildningen/Lärlingsutbildningen är avgiftsfri, vilket innebär att det inte tas ut någon undervisningsavgift. Däremot måste du själv stå för kurslitteratur och annat studiematerial. Alla utbildningar är studiemedelsberättigade hos CSN.

Du söker via vår webbansökan

Ansökan