Lärvux/Särvux, särskild utbildning för vuxna

Särskild utbildning för vuxna

För dig som:

  • har utvecklingsstörning
  • från och med hösten har fyllt 20 år
  • är bosatt i landet
  • saknar de kunskaper som kursen erbjuder
  • har förutsättningar att klara utbildningen

Du som läst på träningsskola kan välja mellan tre ämnen: Språk och kommunikation, Natur och miljö samt Individ och samhälle.

Svenska, Svenska som andraspråk, Engelska, Matematik, Hem- och konsumentkunskap, Samhällskunskap, Religionskunskap, Historia, Geografi, Kemi, Fysik, Biologi samt Teknik.

Klicka Här för att komma till ansökningsblanketterna.

För vem?

  • för dig som av olika anledningar behöver extra stöd och anpassning för att klara Vuxenutbildningens kurser på Grundläggande nivå. 

Betyg

Betygsstegen är E-A. Det högsta betyget är A. Betyget E är det lägsta godkända betyget (G). Du kan också få intyg på avslutade kurser.

Studieplanering

Du som söker gör en studieplan tillsammans med en studie- och yrkesvägledaren eller med lärvux-läraren.

Lättläst text från Skolverket. "Kort om Särskild utbildning för vuxna"