Lärvux/Särvux, särskild utbildning för vuxna

Särskild utbildning för vuxna

 Lärvux/Särvux är flyttad till Botkyrka.

Från och med  hösten 2018 och tills vidare är det Lärvux i Botkyrka som utför undervisningen.

Kontakta Botkyrka lärvux om du vill göra en ansökan.

 

https://www.botkyrka.se/barn--utbildning/vuxna/vuxenutbildning/larvux.html