Läs- och Skrivakademin

Läs- och Skrivakademin erbjuder kompetensutveckling för vuxna med läs- och skrivsvårigheter eller dyslexi.

För vem?

För dig med läs-och skrivsvårigheter eller dyslexi. Vi kan även hjälpa dig som har svårigheter med grundläggande matematik.

 

Vi erbjuder

 • Dyslexiutredning
 • En individuell utbildningsplan som läggs upp för att förbättra läs- och skrivförmågan
 • Enskild träning/fortbildning tillsammans med utbildare
 • Arbetsanpassade åtgärder/verktyg för att underlätta i vardagen
 • Utfärdande av intyg för högskoleprov, körkort eller högskolestudier
 • Dyskalkyliutredning

 

Vad är dyslexi?

Några exempel:

 • Stavningssvårigheter
 • Hinner inte läsa textremsan på TV
 • Svårigheter att uttrycka sig i skrift
 • Blir stressad av att läsa högt
 • Svårigheter att snabbt läsa ett dokument
 • Svårigheter att minnas det du läst
 • Problem med att ta emot flera instruktioner samtidigt
 • Att ha dyslexi betyder inte att man inte kan läsa alls, utan att man har svårt att läsa och läser långsamt
 • Dyslexi yttrar sig inte på samma sätt hos alla dyslektiker utan är individuell

 

Så söker du

Du som studerar på vuxenutbildningen tar kontakt med studie- och yrkesvägledaren.

Du som är företagare och önskar kompetensutveckling för din personal kontaktar Ewa Davidsson.

 

Undervisningen på Läs- och skrivakademin sker på Vuxenutbildningen, Västergatan 2 i Södertälje.